Alert button
Picture for Xiaochun Cao

Xiaochun Cao

Alert button

Less is More: Fewer Interpretable Region via Submodular Subset Selection

Feb 29, 2024
Ruoyu Chen, Hua Zhang, Siyuan Liang, Jingzhi Li, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Hierarchical Invariance for Robust and Interpretable Vision Tasks at Larger Scales

Feb 23, 2024
Shuren Qi, Yushu Zhang, Chao Wang, Zhihua Xia, Jian Weng, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

VL-Trojan: Multimodal Instruction Backdoor Attacks against Autoregressive Visual Language Models

Feb 21, 2024
Jiawei Liang, Siyuan Liang, Man Luo, Aishan Liu, Dongchen Han, Ee-Chien Chang, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Poisoned Forgery Face: Towards Backdoor Attacks on Face Forgery Detection

Feb 18, 2024
Jiawei Liang, Siyuan Liang, Aishan Liu, Xiaojun Jia, Junhao Kuang, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

SHIELD : An Evaluation Benchmark for Face Spoofing and Forgery Detection with Multimodal Large Language Models

Feb 06, 2024
Yichen Shi, Yuhao Gao, Yingxin Lai, Hongyang Wang, Jun Feng, Lei He, Jun Wan, Changsheng Chen, Zitong Yu, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Phrase Grounding-based Style Transfer for Single-Domain Generalized Object Detection

Feb 05, 2024
Hao Li, Wei Wang, Cong Wang, Zhigang Luo, Xinwang Liu, Kenli Li, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Cheating Suffix: Targeted Attack to Text-To-Image Diffusion Models with Multi-Modal Priors

Feb 02, 2024
Dingcheng Yang, Yang Bai, Xiaojun Jia, Yang Liu, Xiaochun Cao, Wenjian Yu

Viaarxiv icon

Does Few-shot Learning Suffer from Backdoor Attacks?

Dec 31, 2023
Xinwei Liu, Xiaojun Jia, Jindong Gu, Yuan Xun, Siyuan Liang, Xiaochun Cao

Viaarxiv icon

Pre-trained Trojan Attacks for Visual Recognition

Dec 23, 2023
Aishan Liu, Xinwei Zhang, Yisong Xiao, Yuguang Zhou, Siyuan Liang, Jiakai Wang, Xianglong Liu, Xiaochun Cao, Dacheng Tao

Viaarxiv icon