Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuanjun Xiong

Contrastive Neighborhood Alignment


Jan 06, 2022
Pengkai Zhu, Zhaowei Cai, Yuanjun Xiong, Zhuowen Tu, Luis Goncalves, Vijay Mahadevan, Stefano Soatto

* 10 pages, 7 tables, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Hierarchical Graph Neural Networks for Image Clustering


Jul 17, 2021
Yifan Xing, Tong He, Tianjun Xiao, Yongxin Wang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, David Wipf, Zheng Zhang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Transformer for Online Action Detection


Jul 07, 2021
Mingze Xu, Yuanjun Xiong, Hao Chen, Xinyu Li, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-TCL: Semi-Supervised Track Contrastive Representation Learning


Jul 06, 2021
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Mingze Xu, Yongxin Wang, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Harnessing Unrecognizable Faces for Face Recognition


Jun 08, 2021
Siqi Deng, Yuanjun Xiong, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Action Segmentation with Self-supervised Feature Learning and Co-occurrence Parsing


Jun 02, 2021
Zhe Wang, Hao Chen, Xinyu Li, Chunhui Liu, Yuanjun Xiong, Joseph Tighe, Charless Fowlkes


  Access Paper or Ask Questions

Compatibility-aware Heterogeneous Visual Search


May 13, 2021
Rahul Duggal, Hao Zhou, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Zhuowen Tu, Stefano Soatto

* Accepted at CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Regression Bugs Are In Your Model! Measuring, Reducing and Analyzing Regressions In NLP Model Updates


May 07, 2021
Yuqing Xie, Yi-an Lai, Yuanjun Xiong, Yi Zhang, Stefano Soatto

* 13 pages, 3 figures, Accepted at ACL 2021 main conference 

  Access Paper or Ask Questions

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recognize Patch-Wise Consistency for Deepfake Detection


Dec 16, 2020
Tianchen Zhao, Xiang Xu, Mingze Xu, Hui Ding, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates


Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking


Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Online Action Detection in Streaming Videos with Time Buffers


Oct 06, 2020
Bowen Zhang, Hao Chen, Meng Wang, Yuanjun Xiong


  Access Paper or Ask Questions

3D-Aided Data Augmentation for Robust Face Understanding


Oct 06, 2020
Yifan Xing, Yuanjun Xiong, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Towards causal benchmarking of bias in face analysis algorithms


Jul 13, 2020
Guha Balakrishnan, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Pietro Perona

* Long-form version of ECCV 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection


Jun 11, 2020
Xiang Xu, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Guided 3D Pose Estimation from Videos


Apr 29, 2020
Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition


Mar 29, 2020
Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Towards Backward-Compatible Representation Learning


Mar 29, 2020
Yantao Shen, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Stefano Soatto

* Accepted to CVPR 2020 as oral 

  Access Paper or Ask Questions

Action recognition with spatial-temporal discriminative filter banks


Aug 20, 2019
Brais Martinez, Davide Modolo, Yuanjun Xiong, Joseph Tighe

* ICCV 2019 Accepted Paper 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

From Trailers to Storylines: An Efficient Way to Learn from Movies


Jun 14, 2018
Qingqiu Huang, Yuanjun Xiong, Yu Xiong, Yuqi Zhang, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Feature Learning via Non-Parametric Instance-level Discrimination


May 05, 2018
Zhirong Wu, Yuanjun Xiong, Stella Yu, Dahua Lin

* CVPR 2018 spotlight paper. Code: https://github.com/zhirongw/lemniscate.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice


Apr 16, 2018
Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2018. Project page: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/ST-Lattice/ 

  Access Paper or Ask Questions