Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuanjun Xiong

CelebA-Spoof Challenge 2020 on Face Anti-Spoofing: Methods and Results


Feb 26, 2021
Yuanhan Zhang, Zhenfei Yin, Jing Shao, Ziwei Liu, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Yan Xu, Man Luo, Jian Liu, Jianshu Li, Zhijun Chen, Mingyu Guo, Hui Li, Junfu Liu, Pengfei Gao, Tianqi Hong, Hao Han, Shijie Liu, Xinhua Chen, Di Qiu, Cheng Zhen, Dashuang Liang, Yufeng Jin, Zhanlong Hao

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/26210 

  Access Paper or Ask Questions

DeeperForensics Challenge 2020 on Real-World Face Forgery Detection: Methods and Results


Feb 18, 2021
Liming Jiang, Zhengkui Guo, Wayne Wu, Zhaoyang Liu, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Baoying Chen, Peiyu Zhuang, Sili Li, Shen Chen, Taiping Yao, Shouhong Ding, Jilin Li, Feiyue Huang, Liujuan Cao, Rongrong Ji, Changlei Lu, Ganchao Tan

* Technical report. Challenge website: https://competitions.codalab.org/competitions/25228 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Recognize Patch-Wise Consistency for Deepfake Detection


Dec 16, 2020
Tianchen Zhao, Xiang Xu, Mingze Xu, Hui Ding, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Study of Deep Video Action Recognition


Dec 11, 2020
Yi Zhu, Xinyu Li, Chunhui Liu, Mohammadreza Zolfaghari, Yuanjun Xiong, Chongruo Wu, Zhi Zhang, Joseph Tighe, R. Manmatha, Mu Li

* Technical report. Code and model zoo can be found at https://cv.gluon.ai/model_zoo/action_recognition.html 

  Access Paper or Ask Questions

Positive-Congruent Training: Towards Regression-Free Model Updates


Nov 20, 2020
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Kaustav Kundu, Shuo Yang, Siqi Deng, Meng Wang, Wei Xia, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

SMOT: Single-Shot Multi Object Tracking


Oct 30, 2020
Wei Li, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Siqi Deng, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Online Action Detection in Streaming Videos with Time Buffers


Oct 06, 2020
Bowen Zhang, Hao Chen, Meng Wang, Yuanjun Xiong


  Access Paper or Ask Questions

3D-Aided Data Augmentation for Robust Face Understanding


Oct 06, 2020
Yifan Xing, Yuanjun Xiong, Wei Xia


  Access Paper or Ask Questions

Towards causal benchmarking of bias in face analysis algorithms


Jul 13, 2020
Guha Balakrishnan, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Pietro Perona

* Long-form version of ECCV 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

On Improving Temporal Consistency for Online Face Liveness Detection


Jun 11, 2020
Xiang Xu, Yuanjun Xiong, Wei Xia

* technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Motion Guided 3D Pose Estimation from Videos


Apr 29, 2020
Jingbo Wang, Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Omni-sourced Webly-supervised Learning for Video Recognition


Mar 29, 2020
Haodong Duan, Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Wentao Liu, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Towards Backward-Compatible Representation Learning


Mar 29, 2020
Yantao Shen, Yuanjun Xiong, Wei Xia, Stefano Soatto

* Accepted to CVPR 2020 as oral 

  Access Paper or Ask Questions

Action recognition with spatial-temporal discriminative filter banks


Aug 20, 2019
Brais Martinez, Davide Modolo, Yuanjun Xiong, Joseph Tighe

* ICCV 2019 Accepted Paper 

  Access Paper or Ask Questions

WIDER Face and Pedestrian Challenge 2018: Methods and Results


Feb 19, 2019
Chen Change Loy, Dahua Lin, Wanli Ouyang, Yuanjun Xiong, Shuo Yang, Qingqiu Huang, Dongzhan Zhou, Wei Xia, Quanquan Li, Ping Luo, Junjie Yan, Jianfeng Wang, Zuoxin Li, Ye Yuan, Boxun Li, Shuai Shao, Gang Yu, Fangyun Wei, Xiang Ming, Dong Chen, Shifeng Zhang, Cheng Chi, Zhen Lei, Stan Z. Li, Hongkai Zhang, Bingpeng Ma, Hong Chang, Shiguang Shan, Xilin Chen, Wu Liu, Boyan Zhou, Huaxiong Li, Peng Cheng, Tao Mei, Artem Kukharenko, Artem Vasenin, Nikolay Sergievskiy, Hua Yang, Liangqi Li, Qiling Xu, Yuan Hong, Lin Chen, Mingjun Sun, Yirong Mao, Shiying Luo, Yongjun Li, Ruiping Wang, Qiaokang Xie, Ziyang Wu, Lei Lu, Yiheng Liu, Wengang Zhou

* Report of ECCV 2018 workshop: WIDER Face and Pedestrian Challenge 

  Access Paper or Ask Questions

From Trailers to Storylines: An Efficient Way to Learn from Movies


Jun 14, 2018
Qingqiu Huang, Yuanjun Xiong, Yu Xiong, Yuqi Zhang, Dahua Lin


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Feature Learning via Non-Parametric Instance-level Discrimination


May 05, 2018
Zhirong Wu, Yuanjun Xiong, Stella Yu, Dahua Lin

* CVPR 2018 spotlight paper. Code: https://github.com/zhirongw/lemniscate.pytorch 

  Access Paper or Ask Questions

Optimizing Video Object Detection via a Scale-Time Lattice


Apr 16, 2018
Kai Chen, Jiaqi Wang, Shuo Yang, Xingcheng Zhang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Dahua Lin

* Accepted to CVPR 2018. Project page: http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/projects/ST-Lattice/ 

  Access Paper or Ask Questions

Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition


Jan 25, 2018
Sijie Yan, Yuanjun Xiong, Dahua Lin

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Action Detection with Structured Segment Networks


Sep 18, 2017
Yue Zhao, Yuanjun Xiong, Limin Wang, Zhirong Wu, Xiaoou Tang, Dahua Lin

* To appear in ICCV2017. Code & models available at http://yjxiong.me/others/ssn 

  Access Paper or Ask Questions

Face Detection through Scale-Friendly Deep Convolutional Networks


Jun 09, 2017
Shuo Yang, Yuanjun Xiong, Chen Change Loy, Xiaoou Tang

* 12 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

UntrimmedNets for Weakly Supervised Action Recognition and Detection


May 22, 2017
Limin Wang, Yuanjun Xiong, Dahua Lin, Luc Van Gool

* camera-ready version to appear in CVPR2017 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Segment Networks for Action Recognition in Videos


May 08, 2017
Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool

* 14 pages. An extension of submission at https://arxiv.org/abs/1608.00859 

  Access Paper or Ask Questions

A Pursuit of Temporal Accuracy in General Activity Detection


Mar 08, 2017
Yuanjun Xiong, Yue Zhao, Limin Wang, Dahua Lin, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Guided Disambiguation for Large-Scale Scene Classification with Multi-Resolution CNNs


Feb 21, 2017
Limin Wang, Sheng Guo, Weilin Huang, Yuanjun Xiong, Yu Qiao

* To appear in IEEE Transactions on Image Processing. Code and models are available at https://github.com/wanglimin/MRCNN-Scene-Recognition 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Segment Networks: Towards Good Practices for Deep Action Recognition


Aug 02, 2016
Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao, Dahua Lin, Xiaoou Tang, Luc Van Gool

* Accepted by ECCV 2016. Based on this method, we won the ActivityNet challenge 2016 in untrimmed video classification 

  Access Paper or Ask Questions

CUHK & ETHZ & SIAT Submission to ActivityNet Challenge 2016


Aug 02, 2016
Yuanjun Xiong, Limin Wang, Zhe Wang, Bowen Zhang, Hang Song, Wei Li, Dahua Lin, Yu Qiao, Luc Van Gool, Xiaoou Tang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Good Practices for Very Deep Two-Stream ConvNets


Jul 08, 2015
Limin Wang, Yuanjun Xiong, Zhe Wang, Yu Qiao


  Access Paper or Ask Questions