Alert button
Picture for Chen Min

Chen Min

Alert button

DriveWorld: 4D Pre-trained Scene Understanding via World Models for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
May 07, 2024
Chen Min, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Xinli Xu, Zheng Zhu, Lei Jin, Jianshu Li, Yulan Guo, Junliang Xing, Liping Jing, Yiming Nie, Bin Dai

Viaarxiv icon

Is Sora a World Simulator? A Comprehensive Survey on General World Models and Beyond

Add code
Bookmark button
Alert button
May 06, 2024
Zheng Zhu, Xiaofeng Wang, Wangbo Zhao, Chen Min, Nianchen Deng, Min Dou, Yuqi Wang, Botian Shi, Kai Wang, Chi Zhang, Yang You, Zhaoxiang Zhang, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jian Zhao, Jiwen Lu, Guan Huang

Viaarxiv icon

Adaptive Learning for Multi-view Stereo Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Qinglu Min, Jie Zhao, Zhihao Zhang, Chen Min

Viaarxiv icon

UniWorld: Autonomous Driving Pre-training via World Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 14, 2023
Chen Min, Dawei Zhao, Liang Xiao, Yiming Nie, Bin Dai

Figure 1 for UniWorld: Autonomous Driving Pre-training via World Models
Figure 2 for UniWorld: Autonomous Driving Pre-training via World Models
Figure 3 for UniWorld: Autonomous Driving Pre-training via World Models
Figure 4 for UniWorld: Autonomous Driving Pre-training via World Models
Viaarxiv icon

Occ-BEV: Multi-Camera Unified Pre-training via 3D Scene Reconstruction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 07, 2023
Chen Min, Xinli Xu, Fuyang Li, Shubin Si, Hanzhang Xue, Weizhong Jiang, Zhichao Zhang, Jimei Li, Dawei Zhao, Liang Xiao, Jiaolong Xu, Yiming Nie, Bin Dai

Figure 1 for Occ-BEV: Multi-Camera Unified Pre-training via 3D Scene Reconstruction
Figure 2 for Occ-BEV: Multi-Camera Unified Pre-training via 3D Scene Reconstruction
Figure 3 for Occ-BEV: Multi-Camera Unified Pre-training via 3D Scene Reconstruction
Figure 4 for Occ-BEV: Multi-Camera Unified Pre-training via 3D Scene Reconstruction
Viaarxiv icon

STS: Surround-view Temporal Stereo for Multi-view 3D Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 22, 2022
Zengran Wang, Chen Min, Zheng Ge, Yinhao Li, Zeming Li, Hongyu Yang, Di Huang

Figure 1 for STS: Surround-view Temporal Stereo for Multi-view 3D Detection
Figure 2 for STS: Surround-view Temporal Stereo for Multi-view 3D Detection
Figure 3 for STS: Surround-view Temporal Stereo for Multi-view 3D Detection
Figure 4 for STS: Surround-view Temporal Stereo for Multi-view 3D Detection
Viaarxiv icon

Voxel-MAE: Masked Autoencoders for Pre-training Large-scale Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 27, 2022
Chen Min, Dawei Zhao, Liang Xiao, Yiming Nie, Bin Dai

Figure 1 for Voxel-MAE: Masked Autoencoders for Pre-training Large-scale Point Clouds
Figure 2 for Voxel-MAE: Masked Autoencoders for Pre-training Large-scale Point Clouds
Figure 3 for Voxel-MAE: Masked Autoencoders for Pre-training Large-scale Point Clouds
Figure 4 for Voxel-MAE: Masked Autoencoders for Pre-training Large-scale Point Clouds
Viaarxiv icon

ORFD: A Dataset and Benchmark for Off-Road Freespace Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 26, 2022
Chen Min, Weizhong Jiang, Dawei Zhao, Jiaolong Xu, Liang Xiao, Yiming Nie, Bin Dai

Figure 1 for ORFD: A Dataset and Benchmark for Off-Road Freespace Detection
Figure 2 for ORFD: A Dataset and Benchmark for Off-Road Freespace Detection
Figure 3 for ORFD: A Dataset and Benchmark for Off-Road Freespace Detection
Figure 4 for ORFD: A Dataset and Benchmark for Off-Road Freespace Detection
Viaarxiv icon

AA-RMVSNet: Adaptive Aggregation Recurrent Multi-view Stereo Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 09, 2021
Zizhuang Wei, Qingtian Zhu, Chen Min, Yisong Chen, Guoping Wang

Figure 1 for AA-RMVSNet: Adaptive Aggregation Recurrent Multi-view Stereo Network
Figure 2 for AA-RMVSNet: Adaptive Aggregation Recurrent Multi-view Stereo Network
Figure 3 for AA-RMVSNet: Adaptive Aggregation Recurrent Multi-view Stereo Network
Figure 4 for AA-RMVSNet: Adaptive Aggregation Recurrent Multi-view Stereo Network
Viaarxiv icon

Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 06, 2021
Chen Min, Jiaolong Xu, Liang Xiao, Dawei Zhao, Yiming Nie, Bin Dai

Figure 1 for Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection
Figure 2 for Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection
Figure 3 for Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection
Figure 4 for Attentional Graph Neural Network for Parking-slot Detection
Viaarxiv icon