Alert button
Picture for Yu Zhao

Yu Zhao

Alert button

The Hallucinations Leaderboard -- An Open Effort to Measure Hallucinations in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 08, 2024
Giwon Hong, Aryo Pradipta Gema, Rohit Saxena, Xiaotang Du, Ping Nie, Yu Zhao, Laura Perez-Beltrachini, Max Ryabinin, Xuanli He, Pasquale Minervini

Viaarxiv icon

Tensor-based Graph Learning with Consistency and Specificity for Multi-view Clustering

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Long Shi, Lei Cao, Yunshan Ye, Yu Zhao, Badong Chen

Viaarxiv icon

Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 05, 2024
Yanbei Liu, Yu Zhao, Xiao Wang, Lei Geng, Zhitao Xiao

Figure 1 for Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning
Figure 2 for Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning
Figure 3 for Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning
Figure 4 for Multi-Scale Subgraph Contrastive Learning
Viaarxiv icon

Towards Optimal Customized Architecture for Heterogeneous Federated Learning with Contrastive Cloud-Edge Model Decoupling

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Xingyan Chen, Tian Du, Mu Wang, Tiancheng Gu, Yu Zhao, Gang Kou, Changqiao Xu, Dapeng Oliver Wu

Figure 1 for Towards Optimal Customized Architecture for Heterogeneous Federated Learning with Contrastive Cloud-Edge Model Decoupling
Figure 2 for Towards Optimal Customized Architecture for Heterogeneous Federated Learning with Contrastive Cloud-Edge Model Decoupling
Figure 3 for Towards Optimal Customized Architecture for Heterogeneous Federated Learning with Contrastive Cloud-Edge Model Decoupling
Figure 4 for Towards Optimal Customized Architecture for Heterogeneous Federated Learning with Contrastive Cloud-Edge Model Decoupling
Viaarxiv icon

Analysing The Impact of Sequence Composition on Language Model Pre-Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 21, 2024
Yu Zhao, Yuanbin Qu, Konrad Staniszewski, Szymon Tworkowski, Wei Liu, Piotr Miłoś, Yuxiang Wu, Pasquale Minervini

Viaarxiv icon

StableMask: Refining Causal Masking in Decoder-only Transformer

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 07, 2024
Qingyu Yin, Xuzheng He, Xiang Zhuang, Yu Zhao, Jianhua Yao, Xiaoyu Shen, Qiang Zhang

Viaarxiv icon

Nonlinear subspace clustering by functional link neural networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 03, 2024
Long Shi, Lei Cao, Zhongpu Chen, Badong Chen, Yu Zhao

Viaarxiv icon

Behavioral Simulation: Exploring A Possible Next Paradigm for Science

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 18, 2024
Cheng Wang, Chuwen Wang, Yu Zhao, Shirong Zeng, Wang Zhang, Ronghui Ning

Viaarxiv icon

TeleChat Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Zihan Wang, Xinzhang Liu, Shixuan Liu, Yitong Yao, Yuyao Huang, Zhongjiang He, Xuelong Li, Yongxiang Li, Zhonghao Che, Zhaoxi Zhang, Yan Wang, Xin Wang, Luwen Pu, Huihan Xu, Ruiyu Fang, Yu Zhao, Jie Zhang, Xiaomeng Huang, Zhilong Lu, Jiaxin Peng, Wenjun Zheng, Shiquan Wang, Bingkai Yang, Xuewei he, Zhuoru Jiang, Qiyi Xie, Yanhan Zhang, Zhongqiu Li, Lingling Shi, Weiwei Fu, Yin Zhang, Zilu Huang, Sishi Xiong, Yuxiang Zhang, Chao Wang, Shuangyong Song

Viaarxiv icon