Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

You Can Have Better Graph Neural Networks by Not Training Weights at All: Finding Untrained GNNs Tickets


Dec 01, 2022
Tianjin Huang, Tianlong Chen, Meng Fang, Vlado Menkovski, Jiaxu Zhao, Lu Yin, Yulong Pei, Decebal Constantin Mocanu, Zhangyang Wang, Mykola Pechenizkiy, Shiwei Liu

Add code

* Accepted by the LoG conference 2022 as a spotlight 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Peeling the Onion: Hierarchical Reduction of Data Redundancy for Efficient Vision Transformer Training


Nov 19, 2022
Zhenglun Kong, Haoyu Ma, Geng Yuan, Mengshu Sun, Yanyue Xie, Peiyan Dong, Xin Meng, Xuan Shen, Hao Tang, Minghai Qin, Tianlong Chen, Xiaolong Ma, Xiaohui Xie, Zhangyang Wang, Yanzhi Wang

Add code

* AAAI 2023 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

QuanGCN: Noise-Adaptive Training for Robust Quantum Graph Convolutional Networks


Nov 09, 2022
Kaixiong Zhou, Zhenyu Zhang, Shengyuan Chen, Tianlong Chen, Xiao Huang, Zhangyang Wang, Xia Hu

Add code

* The Conference Quantum Techniques in Machine Learning (QTML), 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

M$^3$ViT: Mixture-of-Experts Vision Transformer for Efficient Multi-task Learning with Model-Accelerator Co-design


Oct 26, 2022
Hanxue Liang, Zhiwen Fan, Rishov Sarkar, Ziyu Jiang, Tianlong Chen, Kai Zou, Yu Cheng, Cong Hao, Zhangyang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Old can be Gold: Better Gradient Flow can Make Vanilla-GCNs Great Again


Oct 14, 2022
Ajay Jaiswal, Peihao Wang, Tianlong Chen, Justin F. Rousseau, Ying Ding, Zhangyang Wang

Add code

* Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Comprehensive Study on Large-Scale Graph Training: Benchmarking and Rethinking


Oct 14, 2022
Keyu Duan, Zirui Liu, Peihao Wang, Wenqing Zheng, Kaixiong Zhou, Tianlong Chen, Xia Hu, Zhangyang Wang

Add code

* Accepted by NeurIPS 2022 Dataset and Benchmark Track 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Advancing Model Pruning via Bi-level Optimization


Oct 12, 2022
Yihua Zhang, Yuguang Yao, Parikshit Ram, Pu Zhao, Tianlong Chen, Mingyi Hong, Yanzhi Wang, Sijia Liu

Add code

* Thirty-sixth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Augmentations in Hypergraph Contrastive Learning: Fabricated and Generative


Oct 07, 2022
Tianxin Wei, Yuning You, Tianlong Chen, Yang Shen, Jingrui He, Zhangyang Wang

Add code

* NeurIPS 2022. Supplementary materials are available at https://weitianxin.github.io/files/neurips22_hypergcl_appendix.pdf 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Can We Solve 3D Vision Tasks Starting from A 2D Vision Transformer?


Sep 18, 2022
Yi Wang, Zhiwen Fan, Tianlong Chen, Hehe Fan, Zhangyang Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Is Attention All NeRF Needs?


Jul 27, 2022
Mukund Varma T, Peihao Wang, Xuxi Chen, Tianlong Chen, Subhashini Venugopalan, Zhangyang Wang

Add code

* Preprint 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>