Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jie Tang

A Generalizable Approach to Learning Optimizers


Jun 07, 2021
Diogo Almeida, Clemens Winter, Jie Tang, Wojciech Zaremba


  Access Paper or Ask Questions

UFC-BERT: Unifying Multi-Modal Controls for Conditional Image Synthesis


May 29, 2021
Zhu Zhang, Jianxin Ma, Chang Zhou, Rui Men, Zhikang Li, Ming Ding, Jie Tang, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* Under review 

  Access Paper or Ask Questions

CogView: Mastering Text-to-Image Generation via Transformers


May 28, 2021
Ming Ding, Zhuoyi Yang, Wenyi Hong, Wendi Zheng, Chang Zhou, Da Yin, Junyang Lin, Xu Zou, Zhou Shao, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Anchor-based Plain Net for Mobile Image Super-Resolution


May 20, 2021
Zongcai Du, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by CVPR2021 MAI Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

The Matter of Time -- A General and Efficient System for Precise Sensor Synchronization in Robotic Computing


Mar 30, 2021
Shaoshan Liu, Bo Yu, Yahui Liu, Kunai Zhang, Yisong Qiao, Thomas Yuang Li, Jie Tang, Yuhao Zhu

* IEEE RTAS 2021 Brief Industry Paper 

  Access Paper or Ask Questions

FastMoE: A Fast Mixture-of-Expert Training System


Mar 24, 2021
Jiaao He, Jiezhong Qiu, Aohan Zeng, Zhilin Yang, Jidong Zhai, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Models


Mar 23, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Controllable Generation from Pre-trained Language Models via Inverse Prompting


Mar 19, 2021
Xu Zou, Da Yin, Qingyang Zhong, Hongxia Yang, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

GPT Understands, Too


Mar 18, 2021
Xiao Liu, Yanan Zheng, Zhengxiao Du, Ming Ding, Yujie Qian, Zhilin Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

All NLP Tasks Are Generation Tasks: A General Pretraining Framework


Mar 18, 2021
Zhengxiao Du, Yujie Qian, Xiao Liu, Ming Ding, Jiezhong Qiu, Zhilin Yang, Jie Tang

* 14 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

OAG-BERT: Pre-train Heterogeneous Entity-augmented Academic Language Model


Mar 03, 2021
Xiao Liu, Da Yin, Xingjian Zhang, Kai Su, Kan Wu, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Fully Intelligent Transportation through Infrastructure-Vehicle Cooperative Autonomous Driving: Challenges and Opportunities


Mar 03, 2021
Shaoshan Liu, Bo Yu, Jie Tang, Qi Zhu


  Access Paper or Ask Questions

M6: A Chinese Multimodal Pretrainer


Mar 02, 2021
Junyang Lin, Rui Men, An Yang, Chang Zhou, Ming Ding, Yichang Zhang, Peng Wang, Ang Wang, Le Jiang, Xianyan Jia, Jie Zhang, Jianwei Zhang, Xu Zou, Zhikang Li, Xiaodong Deng, Jie Liu, Jinbao Xue, Huiling Zhou, Jianxin Ma, Jin Yu, Yong Li, Wei Lin, Jingren Zhou, Jie Tang, Hongxia Yang

* 12 pages, technical report 

  Access Paper or Ask Questions

CogDL: An Extensive Toolkit for Deep Learning on Graphs


Mar 01, 2021
Yukuo Cen, Zhenyu Hou, Yan Wang, Qibin Chen, Yizhen Luo, Xingcheng Yao, Aohan Zeng, Shiguang Guo, Peng Zhang, Guohao Dai, Yu Wang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

On Designing Computing Systems for Autonomous Vehicles: a PerceptIn Case Study


Nov 12, 2020
Bo Yu, Jie Tang, Shaoshan Liu

* ASP-DAC 2021 Invited Paper 

  Access Paper or Ask Questions

An Energy-Efficient High Definition Map Data Distribution Mechanism for Autonomous Driving


Oct 11, 2020
Jinliang Xie, Jie Tang, Shaoshan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Residual Feature Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution


Sep 24, 2020
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by ECCV2020 AIM workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of FPGA-Based Robotic Computing


Sep 13, 2020
Zishen Wan, Bo Yu, Thomas Yuang Li, Jie Tang, Yuhao Zhu, Yu Wang, Arijit Raychowdhury, Shaoshan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Concentration Bounds for Co-occurrence Matrices of Markov Chains


Aug 06, 2020
Jiezhong Qiu, Chi Wang, Ben Liao, Richard Peng, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

GCC: Graph Contrastive Coding for Graph Neural Network Pre-Training


Jul 02, 2020
Jiezhong Qiu, Qibin Chen, Yuxiao Dong, Jing Zhang, Hongxia Yang, Ming Ding, Kuansan Wang, Jie Tang

* 11 pages, 5 figures, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Learning: Generative or Contrastive


Jun 29, 2020
Xiao Liu, Fanjin Zhang, Zhenyu Hou, Zhaoyu Wang, Li Mian, Jing Zhang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Attentional Graph Convolutional Networks for Knowledge Concept Recommendation in MOOCs in a Heterogeneous View


Jun 23, 2020
Shen Wang, Jibing Gong, Jinlong Wang, Wenzheng Feng, Hao Peng, Jie Tang, Philip S. Yu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Attention: to Better Stand on the Shoulders of Giants


May 27, 2020
Sha Yuan, Zhou Shao, Yu Zhang, Xingxing Wei, Tong Xiao, Yifan Wang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.02117, arXiv:1811.02129 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Random Neural Network


May 22, 2020
Wenzheng Feng, Jie Zhang, Yuxiao Dong, Yu Han, Huanbo Luan, Qian Xu, Qiang Yang, Jie Tang

* 12 pages, 22 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Negative Sampling in Graph Representation Learning


May 20, 2020
Zhen Yang, Ming Ding, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions