Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model

Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

On Designing Computing Systems for Autonomous Vehicles: a PerceptIn Case Study

Nov 12, 2020
Bo Yu, Jie Tang, Shaoshan Liu

* ASP-DAC 2021 Invited Paper 

  Access Paper or Ask Questions

An Energy-Efficient High Definition Map Data Distribution Mechanism for Autonomous Driving

Oct 11, 2020
Jinliang Xie, Jie Tang, Shaoshan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Residual Feature Distillation Network for Lightweight Image Super-Resolution

Sep 24, 2020
Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu

* accepted by ECCV2020 AIM workshop 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results

Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of FPGA-Based Robotic Computing

Sep 13, 2020
Zishen Wan, Bo Yu, Thomas Yuang Li, Jie Tang, Yuhao Zhu, Yu Wang, Arijit Raychowdhury, Shaoshan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Concentration Bounds for Co-occurrence Matrices of Markov Chains

Aug 06, 2020
Jiezhong Qiu, Chi Wang, Ben Liao, Richard Peng, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

GCC: Graph Contrastive Coding for Graph Neural Network Pre-Training

Jul 02, 2020
Jiezhong Qiu, Qibin Chen, Yuxiao Dong, Jing Zhang, Hongxia Yang, Ming Ding, Kuansan Wang, Jie Tang

* 11 pages, 5 figures, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Learning: Generative or Contrastive

Jun 29, 2020
Xiao Liu, Fanjin Zhang, Zhenyu Hou, Zhaoyu Wang, Li Mian, Jing Zhang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Attentional Graph Convolutional Networks for Knowledge Concept Recommendation in MOOCs in a Heterogeneous View

Jun 23, 2020
Shen Wang, Jibing Gong, Jinlong Wang, Wenzheng Feng, Hao Peng, Jie Tang, Philip S. Yu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Attention: to Better Stand on the Shoulders of Giants

May 27, 2020
Sha Yuan, Zhou Shao, Yu Zhang, Xingxing Wei, Tong Xiao, Yifan Wang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.02117, arXiv:1811.02129 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Random Neural Network

May 22, 2020
Wenzheng Feng, Jie Zhang, Yuxiao Dong, Yu Han, Huanbo Luan, Qian Xu, Qiang Yang, Jie Tang

* 12 pages, 22 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Understanding Negative Sampling in Graph Representation Learning

May 20, 2020
Zhen Yang, Ming Ding, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang

* KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Controllable Multi-Interest Framework for Recommendation

May 19, 2020
Yukuo Cen, Jianwei Zhang, Xu Zou, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang

* Accepted to KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Last-mile Delivery Vehicles in Complex Traffic Environments

Jan 22, 2020
Bai Li, Shaoshan Liu, Jie Tang, Jean-Luc Gaudiot, Liangliang Zhang, Qi Kong

* 6 pages 6 figures, submitted to IEEE Computer 

  Access Paper or Ask Questions

Dota 2 with Large Scale Deep Reinforcement Learning

Dec 13, 2019
OpenAI, :, Christopher Berner, Greg Brockman, Brooke Chan, Vicki Cheung, Przemysław Dębiak, Christy Dennison, David Farhi, Quirin Fischer, Shariq Hashme, Chris Hesse, Rafal Józefowicz, Scott Gray, Catherine Olsson, Jakub Pachocki, Michael Petrov, Henrique Pondé de Oliveira Pinto, Jonathan Raiman, Tim Salimans, Jeremy Schlatter, Jonas Schneider, Szymon Sidor, Ilya Sutskever, Jie Tang, Filip Wolski, Susan Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Simple and Lightweight Human Pose Estimation

Nov 23, 2019
Zhe Zhang, Jie Tang, Gangshan Wu


  Access Paper or Ask Questions

Blockwise Self-Attention for Long Document Understanding

Nov 07, 2019
Jiezhong Qiu, Hao Ma, Omer Levy, Scott Wen-tau Yih, Sinong Wang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Course Concept Expansion in MOOCs with External Knowledge and Interactive Game

Sep 17, 2019
Jifan Yu, Chenyu Wang, Gan Luo, Lei Hou, Juanzi Li, Jie Tang, Zhiyuan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Knowledge-Based Recommender Dialog System

Sep 03, 2019
Qibin Chen, Junyang Lin, Yichang Zhang, Ming Ding, Yukuo Cen, Hongxia Yang, Jie Tang

* To appear in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Guided Convolutional Network for Depth Completion

Aug 03, 2019
Jie Tang, Fei-Peng Tian, Wei Feng, Jian Li, Ping Tan

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Infer Implicit Contexts in Real-time Online-to-Offline Recommendation

Jul 08, 2019
Xichen Ding, Jie Tang, Tracy Liu, Cheng Xu, Yaping Zhang, Feng Shi, Qixia Jiang, Dan Shen

* 9 pages,KDD,KDD2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dimensional Reweighting Graph Convolutional Networks

Jul 04, 2019
Xu Zou, Qiuye Jia, Jianwei Zhang, Chang Zhou, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

NetSMF: Large-Scale Network Embedding as Sparse Matrix Factorization

Jun 26, 2019
Jiezhong Qiu, Yuxiao Dong, Hao Ma, Jian Li, Chi Wang, Kuansan Wang, Jie Tang

* 11 pages, in Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 19) 

  Access Paper or Ask Questions

Alchemy: A Quantum Chemistry Dataset for Benchmarking AI Models

Jun 22, 2019
Guangyong Chen, Pengfei Chen, Chang-Yu Hsieh, Chee-Kong Lee, Benben Liao, Renjie Liao, Weiwen Liu, Jiezhong Qiu, Qiming Sun, Jie Tang, Richard Zemel, Shengyu Zhang

* Authors are listed in alphabetical order 

  Access Paper or Ask Questions

Cognitive Knowledge Graph Reasoning for One-shot Relational Learning

Jun 13, 2019
Zhengxiao Du, Chang Zhou, Ming Ding, Hongxia Yang, Jie Tang


  Access Paper or Ask Questions

Cognitive Graph for Multi-Hop Reading Comprehension at Scale

Jun 04, 2019
Ming Ding, Chang Zhou, Qibin Chen, Hongxia Yang, Jie Tang

* ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions