Alert button
Picture for Haoran Geng

Haoran Geng

Alert button

ShapeLLM: Universal 3D Object Understanding for Embodied Interaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Zekun Qi, Runpei Dong, Shaochen Zhang, Haoran Geng, Chunrui Han, Zheng Ge, He Wang, Li Yi, Kaisheng Ma

Viaarxiv icon

ManipLLM: Embodied Multimodal Large Language Model for Object-Centric Robotic Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 24, 2023
Xiaoqi Li, Mingxu Zhang, Yiran Geng, Haoran Geng, Yuxing Long, Yan Shen, Renrui Zhang, Jiaming Liu, Hao Dong

Viaarxiv icon

SAGE: Bridging Semantic and Actionable Parts for GEneralizable Articulated-Object Manipulation under Language Instructions

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 03, 2023
Haoran Geng, Songlin Wei, Congyue Deng, Bokui Shen, He Wang, Leonidas Guibas

Viaarxiv icon

Make a Donut: Language-Guided Hierarchical EMD-Space Planning for Zero-shot Deformable Object Manipulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Yang You, Bokui Shen, Congyue Deng, Haoran Geng, He Wang, Leonidas Guibas

Viaarxiv icon

ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2023
Ran Gong, Jiangyong Huang, Yizhou Zhao, Haoran Geng, Xiaofeng Gao, Qingyang Wu, Wensi Ai, Ziheng Zhou, Demetri Terzopoulos, Song-Chun Zhu, Baoxiong Jia, Siyuan Huang

Figure 1 for ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes
Figure 2 for ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes
Figure 3 for ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes
Figure 4 for ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning With Continuous States in Realistic 3D Scenes
Viaarxiv icon

UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2023
Weikang Wan, Haoran Geng, Yun Liu, Zikang Shan, Yaodong Yang, Li Yi, He Wang

Figure 1 for UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning
Figure 2 for UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning
Figure 3 for UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning
Figure 4 for UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning
Viaarxiv icon

PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy from Point Cloud Observations

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2023
Haoran Geng, Ziming Li, Yiran Geng, Jiayi Chen, Hao Dong, He Wang

Figure 1 for PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy from Point Cloud Observations
Figure 2 for PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy from Point Cloud Observations
Figure 3 for PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy from Point Cloud Observations
Figure 4 for PartManip: Learning Cross-Category Generalizable Part Manipulation Policy from Point Cloud Observations
Viaarxiv icon

UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2023
Yinzhen Xu, Weikang Wan, Jialiang Zhang, Haoran Liu, Zikang Shan, Hao Shen, Ruicheng Wang, Haoran Geng, Yijia Weng, Jiayi Chen, Tengyu Liu, Li Yi, He Wang

Figure 1 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 2 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 3 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Figure 4 for UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy
Viaarxiv icon

GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 10, 2022
Haoran Geng, Helin Xu, Chengyang Zhao, Chao Xu, Li Yi, Siyuan Huang, He Wang

Figure 1 for GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts
Figure 2 for GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts
Figure 3 for GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts
Figure 4 for GAPartNet: Cross-Category Domain-Generalizable Object Perception and Manipulation via Generalizable and Actionable Parts
Viaarxiv icon