Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Haoran Liu

Exploring the Common Principal Subspace of Deep Features in Neural Networks


Oct 06, 2021
Haoran Liu, Haoyi Xiong, Yaqing Wang, Haozhe An, Dongrui Wu, Dejing Dou

* Main Text with Appendix, accepted by Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

DIG: A Turnkey Library for Diving into Graph Deep Learning Research


Mar 23, 2021
Meng Liu, Youzhi Luo, Limei Wang, Yaochen Xie, Hao Yuan, Shurui Gui, Zhao Xu, Haiyang Yu, Jingtun Zhang, Yi Liu, Keqiang Yan, Bora Oztekin, Haoran Liu, Xuan Zhang, Cong Fu, Shuiwang Ji


  Access Paper or Ask Questions

A Blended Deep Learning Approach for Predicting User Intended Actions


Oct 11, 2018
Fei Tan, Zhi Wei, Jun He, Xiang Wu, Bo Peng, Haoran Liu, Zhenyu Yan

* 10 pages, International Conference on Data Mining 2018 

  Access Paper or Ask Questions