Alert button
Picture for Haixing Dai

Haixing Dai

Alert button

Revolutionizing Finance with LLMs: An Overview of Applications and Insights

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Yiwei Li, Tianze Yang, Peng Shu, Shaochen Xu, Haixing Dai, Lin Zhao, Gengchen Mai, Ninghao Liu, Tianming Liu

Viaarxiv icon

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Jiaqi Wang, Zihao Wu, Yiwei Li, Hanqi Jiang, Peng Shu, Enze Shi, Huawen Hu, Chong Ma, Yiheng Liu, Xuhui Wang, Yincheng Yao, Xuan Liu, Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Lin Zhao, Bao Ge, Xiang Li, Tianming Liu, Shu Zhang

Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Zhengliang Liu, Yiwei Li, Peng Shu, Aoxiao Zhong, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Jie Luo, Cheng Chen, Sekeun Kim, Jiang Hu, Haixing Dai, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Jun Liu, Wei Liu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Quanzheng Li, Xiang Li

Figure 1 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 2 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 3 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 4 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

PharmacyGPT: The AI Pharmacist

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 21, 2023
Zhengliang Liu, Zihao Wu, Mengxuan Hu, Bokai Zhao, Lin Zhao, Tianyi Zhang, Haixing Dai, Xianyan Chen, Ye Shen, Sheng Li, Brian Murray, Tianming Liu, Andrea Sikora

Figure 1 for PharmacyGPT: The AI Pharmacist
Figure 2 for PharmacyGPT: The AI Pharmacist
Figure 3 for PharmacyGPT: The AI Pharmacist
Figure 4 for PharmacyGPT: The AI Pharmacist
Viaarxiv icon

Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 10, 2023
Haixing Dai, Lu Zhang, Lin Zhao, Zihao Wu, Zhengliang Liu, David Liu, Xiaowei Yu, Yanjun Lyu, Changying Li, Ninghao Liu, Tianming Liu, Dajiang Zhu

Figure 1 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 2 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 3 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Figure 4 for Hierarchical Semantic Tree Concept Whitening for Interpretable Image Classification
Viaarxiv icon

Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Hongmin Cai, Xiaoke Huang, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Haixing Dai, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Hui Ren, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 2 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 3 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 4 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Viaarxiv icon

Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Lian Zhang, Zhengliang Liu, Lu Zhang, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Jason Holmes, Hongying Feng, Haixing Dai, Xiang Li, Quanzheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 2 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 3 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 4 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Viaarxiv icon

Identification of Causal Relationship between Amyloid-beta Accumulation and Alzheimer's Disease Progression via Counterfactual Inference

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Haixing Dai, Mengxuan Hu, Qing Li, Lu Zhang, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Ibai Diez, Jorge Sepulcre, Fan Zhang, Xingyu Gao, Manhua Liu, Quanzheng Li, Sheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Identification of Causal Relationship between Amyloid-beta Accumulation and Alzheimer's Disease Progression via Counterfactual Inference
Figure 2 for Identification of Causal Relationship between Amyloid-beta Accumulation and Alzheimer's Disease Progression via Counterfactual Inference
Figure 3 for Identification of Causal Relationship between Amyloid-beta Accumulation and Alzheimer's Disease Progression via Counterfactual Inference
Figure 4 for Identification of Causal Relationship between Amyloid-beta Accumulation and Alzheimer's Disease Progression via Counterfactual Inference
Viaarxiv icon