Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation


Mar 20, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Yihan Cao, Zihao Wu, Lin Zhao, Shaochen Xu, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DeID-GPT: Zero-shot Medical Text De-Identification by GPT-4


Mar 20, 2023
Zhengliang Liu, Xiaowei Yu, Lu Zhang, Zihao Wu, Chao Cao, Haixing Dai, Lin Zhao, Wei Liu, Dinggang Shen, Quanzheng Li, Tianming Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification


Mar 09, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Wei Liu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation


Feb 28, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Zihao Wu, Lin Zhao, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Disentangled Representation Learning


Nov 21, 2022
Xin Wang, Hong Chen, Si'ao Tang, Zihao Wu, Wenwu Zhu

Add code

* 22 pages,9 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Is Multi-Task Learning an Upper Bound for Continual Learning?


Oct 26, 2022
Zihao Wu, Huy Tran, Hamed Pirsiavash, Soheil Kolouri

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Coupling Visual Semantics of Artificial Neural Networks and Human Brain Function via Synchronized Activations


Jun 22, 2022
Lin Zhao, Haixing Dai, Zihao Wu, Zhenxiang Xiao, Lu Zhang, David Weizhong Liu, Xintao Hu, Xi Jiang, Sheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning


May 25, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Zhenxiang Xiao, Haixing Dai, David Liu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Sheng Wang, Jiaxing Gao, Changhe Li, Xi Jiang, Tuo Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Mask-guided Vision Transformer (MG-ViT) for Few-Shot Learning


May 20, 2022
Yuzhong Chen, Zhenxiang Xiao, Lin Zhao, Lu Zhang, Haixing Dai, David Weizhong Liu, Zihao Wu, Changhe Li, Tuo Zhang, Changying Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Xi Jiang

Add code

* 11 pages,4 figures, submitted to 36th Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2022) 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>