Alert button
Picture for Tianming Liu

Tianming Liu

Alert button

Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Chong Ma, Hanqi Jiang, Wenting Chen, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Fang Zeng, Lei Guo, Dajiang Zhu, Tuo Zhang, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 2 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 3 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 4 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Viaarxiv icon

ALDM-Grasping: Diffusion-aided Zero-Shot Sim-to-Real Transfer for Robot Grasping

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 18, 2024
Yiwei Li, Zihao Wu, Huaqin Zhao, Tianze Yang, Zhengliang Liu, Peng Shu, Jin Sun, Ramviyas Parasuraman, Tianming Liu

Figure 1 for ALDM-Grasping: Diffusion-aided Zero-Shot Sim-to-Real Transfer for Robot Grasping
Figure 2 for ALDM-Grasping: Diffusion-aided Zero-Shot Sim-to-Real Transfer for Robot Grasping
Figure 3 for ALDM-Grasping: Diffusion-aided Zero-Shot Sim-to-Real Transfer for Robot Grasping
Figure 4 for ALDM-Grasping: Diffusion-aided Zero-Shot Sim-to-Real Transfer for Robot Grasping
Viaarxiv icon

Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 13, 2024
Xuansheng Wu, Haiyan Zhao, Yaochen Zhu, Yucheng Shi, Fan Yang, Tianming Liu, Xiaoming Zhai, Wenlin Yao, Jundong Li, Mengnan Du, Ninghao Liu

Figure 1 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 2 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 3 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Figure 4 for Usable XAI: 10 Strategies Towards Exploiting Explainability in the LLM Era
Viaarxiv icon

Conditional Score-Based Diffusion Model for Cortical Thickness Trajectory Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 11, 2024
Qing Xiao, Siyeop Yoon, Hui Ren, Matthew Tivnan, Lichao Sun, Quanzheng Li, Tianming Liu, Yu Zhang, Xiang Li

Figure 1 for Conditional Score-Based Diffusion Model for Cortical Thickness Trajectory Prediction
Figure 2 for Conditional Score-Based Diffusion Model for Cortical Thickness Trajectory Prediction
Figure 3 for Conditional Score-Based Diffusion Model for Cortical Thickness Trajectory Prediction
Figure 4 for Conditional Score-Based Diffusion Model for Cortical Thickness Trajectory Prediction
Viaarxiv icon

Reasoning before Comparison: LLM-Enhanced Semantic Similarity Metrics for Domain Specialized Text Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Shaochen Xu, Zihao Wu, Huaqin Zhao, Peng Shu, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Sheng Li, Andrea Sikora, Tianming Liu, Xiang Li

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Revolutionizing Finance with LLMs: An Overview of Applications and Insights

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 22, 2024
Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Yiwei Li, Tianze Yang, Peng Shu, Shaochen Xu, Haixing Dai, Lin Zhao, Gengchen Mai, Ninghao Liu, Tianming Liu

Viaarxiv icon

The Radiation Oncology NLP Database

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon

Assessing Large Language Models in Mechanical Engineering Education: A Study on Mechanics-Focused Conceptual Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 13, 2024
Jie Tian, Jixin Hou, Zihao Wu, Peng Shu, Zhengliang Liu, Yujie Xiang, Beikang Gu, Nicholas Filla, Yiwei Li, Ning Liu, Xianyan Chen, Keke Tang, Tianming Liu, Xianqiao Wang

Viaarxiv icon