Alert button
Picture for Wenxiong Liao

Wenxiong Liao

Alert button

Reasoning before Comparison: LLM-Enhanced Semantic Similarity Metrics for Domain Specialized Text Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Shaochen Xu, Zihao Wu, Huaqin Zhao, Peng Shu, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Sheng Li, Andrea Sikora, Tianming Liu, Xiang Li

Viaarxiv icon

The Radiation Oncology NLP Database

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon

Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 05, 2023
Hongmin Cai, Xiaoke Huang, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Haixing Dai, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Hui Ren, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 2 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 3 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Figure 4 for Exploring Multimodal Approaches for Alzheimer's Disease Detection Using Patient Speech Transcript and Audio Data
Viaarxiv icon

Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 23, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Shaochen Xu, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 2 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 3 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Figure 4 for Differentiate ChatGPT-generated and Human-written Medical Texts
Viaarxiv icon

AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Yihan Cao, Zihao Wu, Lin Zhao, Shaochen Xu, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 2 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 3 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 4 for AugGPT: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Viaarxiv icon

Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 09, 2023
Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Yiyang Zhang, Xiaoke Huang, Yuzhong Chen, Xi Jiang, Wei Liu, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Sheng Li, Xiang Li, Hongmin Cai

Figure 1 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 2 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 3 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Figure 4 for Mask-guided BERT for Few Shot Text Classification
Viaarxiv icon

ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2023
Haixing Dai, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Xiaoke Huang, Zihao Wu, Lin Zhao, Wei Liu, Ninghao Liu, Sheng Li, Dajiang Zhu, Hongmin Cai, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 2 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 3 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Figure 4 for ChatAug: Leveraging ChatGPT for Text Data Augmentation
Viaarxiv icon

Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2022
Homgmin Cai, Wenxiong Liao, Zhengliang Liu, Xiaoke Huang, Yiyang Zhang, Siqi Ding, Sheng Li, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 2 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 3 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Figure 4 for Coarse-to-fine Knowledge Graph Domain Adaptation based on Distantly-supervised Iterative Training
Viaarxiv icon

Joint Intent Detection and Slot Filling with Wheel-Graph Attention Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 09, 2021
Pengfei Wei, Bi Zeng, Wenxiong Liao

Figure 1 for Joint Intent Detection and Slot Filling with Wheel-Graph Attention Networks
Figure 2 for Joint Intent Detection and Slot Filling with Wheel-Graph Attention Networks
Figure 3 for Joint Intent Detection and Slot Filling with Wheel-Graph Attention Networks
Figure 4 for Joint Intent Detection and Slot Filling with Wheel-Graph Attention Networks
Viaarxiv icon