Alert button
Picture for Jason Holmes

Jason Holmes

Alert button

The Radiation Oncology NLP Database

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon

Evaluating multiple large language models in pediatric ophthalmology

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Jason Holmes, Rui Peng, Yiwei Li, Jinyu Hu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models in Ophthalmology

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 07, 2023
Jason Holmes, Shuyuan Ye, Yiwei Li, Shi-Nan Wu, Zhengliang Liu, Zihao Wu, Jinyu Hu, Huan Zhao, Xi Jiang, Wei Liu, Hong Wei, Jie Zou, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

Evaluating the Potential of Leading Large Language Models in Reasoning Biology Questions

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 05, 2023
Xinyu Gong, Jason Holmes, Yiwei Li, Zhengliang Liu, Qi Gan, Zihao Wu, Jianli Zhang, Yusong Zou, Yuxi Teng, Tian Jiang, Hongtu Zhu, Wei Liu, Tianming Liu, Yajun Yan

Viaarxiv icon

Benchmarking a foundation LLM on its ability to re-label structure names in accordance with the AAPM TG-263 report

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2023
Jason Holmes, Lian Zhang, Yuzhen Ding, Hongying Feng, Zhengliang Liu, Tianming Liu, William W. Wong, Sujay A. Vora, Jonathan B. Ashman, Wei Liu

Figure 1 for Benchmarking a foundation LLM on its ability to re-label structure names in accordance with the AAPM TG-263 report
Figure 2 for Benchmarking a foundation LLM on its ability to re-label structure names in accordance with the AAPM TG-263 report
Figure 3 for Benchmarking a foundation LLM on its ability to re-label structure names in accordance with the AAPM TG-263 report
Figure 4 for Benchmarking a foundation LLM on its ability to re-label structure names in accordance with the AAPM TG-263 report
Viaarxiv icon

RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Zhengliang Liu, Peilong Wang, Yiwei Li, Jason Holmes, Peng Shu, Lian Zhang, Chenbin Liu, Ninghao Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li, Quanzheng Li, Samir H. Patel, Terence T. Sio, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 2 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 3 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 4 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 04, 2023
Lian Zhang, Zhengliang Liu, Lu Zhang, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Jason Holmes, Hongying Feng, Haixing Dai, Xiang Li, Quanzheng Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 2 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 3 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Figure 4 for Segment Anything Model (SAM) for Radiation Oncology
Viaarxiv icon