Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze


May 15, 2023
Sheng Wang, Zixu Zhuang, Xi Ouyang, Lichi Zhang, Zheren Li, Chong Ma, Tianming Liu, Dinggang Shen, Qian Wang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ImpressionGPT: An Iterative Optimizing Framework for Radiology Report Summarization with ChatGPT


May 03, 2023
Chong Ma, Zihao Wu, Jiaqi Wang, Shaochen Xu, Yaonai Wei, Zhengliang Liu, Xi Jiang, Lei Guo, Xiaoyan Cai, Shu Zhang, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT


Apr 29, 2023
Zhenxiang Xiao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Junjie Yao, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Yi Pan, Lin Zhao, Chong Ma, Xinyu Liu, Wei Liu, Xiang Li, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Xi Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Prompt Engineering for Healthcare: Methodologies and Applications


Apr 28, 2023
Jiaqi Wang, Enze Shi, Sigang Yu, Zihao Wu, Chong Ma, Haixing Dai, Qiushi Yang, Yanqing Kang, Jinru Wu, Huawen Hu, Chenxi Yue, Haiyang Zhang, Yiheng Liu, Xiang Li, Bao Ge, Dajiang Zhu, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Tianming Liu, Shu Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT


Apr 21, 2023
Tianyang Zhong, Yaonai Wei, Li Yang, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xiaozheng Wei, Wenjun Li, Junjie Yao, Chong Ma, Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Junwei Han, Dinggang Shen, Tianming Liu, Tuo Zhang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring the Trade-Offs: Unified Large Language Models vs Local Fine-Tuned Models for Highly-Specific Radiology NLI Task


Apr 18, 2023
Zihao Wu, Lu Zhang, Chao Cao, Xiaowei Yu, Haixing Dai, Chong Ma, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Gang Li, Wei Liu, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Xiang Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Rectify ViT Shortcut Learning by Visual Saliency


Jun 17, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, David Weizhong Liu, Xi Jiang, Tuo Zhang, Xintao Hu, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code

* NeurIPS2022 Under Review 

   Access Paper or Ask Questions

Eye-gaze-guided Vision Transformer for Rectifying Shortcut Learning


May 25, 2022
Chong Ma, Lin Zhao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Zhenxiang Xiao, Haixing Dai, David Liu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Sheng Wang, Jiaxing Gao, Changhe Li, Xi Jiang, Tuo Zhang, Qian Wang, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

A model-based Gait Recognition Method based on Gait Graph Convolutional Networks and Joints Relationship Pyramid Mapping


Apr 27, 2020
Na Li, Xinbo Zhao, Chong Ma

Add code

* comments:page 6, pdf; typos corrected. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.06186, arXiv:1901.06882 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>