Alert button
Picture for Chong Ma

Chong Ma

Alert button

Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Chong Ma, Hanqi Jiang, Wenting Chen, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Fang Zeng, Lei Guo, Dajiang Zhu, Tuo Zhang, Dinggang Shen, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 2 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 3 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Figure 4 for Eye-gaze Guided Multi-modal Alignment Framework for Radiology
Viaarxiv icon

Large Language Models for Robotics: Opportunities, Challenges, and Perspectives

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 09, 2024
Jiaqi Wang, Zihao Wu, Yiwei Li, Hanqi Jiang, Peng Shu, Enze Shi, Huawen Hu, Chong Ma, Yiheng Liu, Xuhui Wang, Yincheng Yao, Xuan Liu, Huaqin Zhao, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Lin Zhao, Bao Ge, Xiang Li, Tianming Liu, Shu Zhang

Viaarxiv icon

PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2023
Chenhao Tang, Zhengliang Liu, Chong Ma, Zihao Wu, Yiwei Li, Wei Liu, Dajiang Zhu, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Lei Fan

Figure 1 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 2 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 3 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 4 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Viaarxiv icon

Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 10, 2023
Yaonai Wei, Tuo Zhang, Han Zhang, Tianyang Zhong, Lin Zhao, Zhengliang Liu, Chong Ma, Songyao Zhang, Muheng Shang, Lei Du, Xiao Li, Tianming Liu, Junwei Han

Figure 1 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 2 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 3 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 4 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Viaarxiv icon

Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 29, 2023
Zhengliang Liu, Yiwei Li, Peng Shu, Aoxiao Zhong, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Jie Luo, Cheng Chen, Sekeun Kim, Jiang Hu, Haixing Dai, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Jun Liu, Wei Liu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Quanzheng Li, Xiang Li

Figure 1 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 2 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 3 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 4 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

SAMAug: Point Prompt Augmentation for Segment Anything Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Haixing Dai, Chong Ma, Zhengliang Liu, Yiwei Li, Peng Shu, Xiaozheng Wei, Lin Zhao, Zihao Wu, Dajiang Zhu, Wei Liu, Quanzheng Li, Tianming Liu, Xiang Li

Figure 1 for SAMAug: Point Prompt Augmentation for Segment Anything Model
Figure 2 for SAMAug: Point Prompt Augmentation for Segment Anything Model
Figure 3 for SAMAug: Point Prompt Augmentation for Segment Anything Model
Figure 4 for SAMAug: Point Prompt Augmentation for Segment Anything Model
Viaarxiv icon

Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 03, 2023
Jiaqi Wang, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Zihao Wu, Chong Ma, Sigang Yu, Haixing Dai, Qiushi Yang, Yiheng Liu, Songyao Zhang, Enze Shi, Yi Pan, Tuo Zhang, Dajiang Zhu, Xiang Li, Xi Jiang, Bao Ge, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Tianming Liu, Shu Zhang

Figure 1 for Review of Large Vision Models and Visual Prompt Engineering
Viaarxiv icon

Radiology-GPT: A Large Language Model for Radiology

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 14, 2023
Zhengliang Liu, Aoxiao Zhong, Yiwei Li, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Peng Shu, Cheng Chen, Sekeun Kim, Haixing Dai, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Jun Liu, Wei Liu, Dinggang Shen, Xiang Li, Quanzheng Li, Tianming Liu

Figure 1 for Radiology-GPT: A Large Language Model for Radiology
Figure 2 for Radiology-GPT: A Large Language Model for Radiology
Figure 3 for Radiology-GPT: A Large Language Model for Radiology
Figure 4 for Radiology-GPT: A Large Language Model for Radiology
Viaarxiv icon

Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze

Add code
Bookmark button
Alert button
May 15, 2023
Sheng Wang, Zixu Zhuang, Xi Ouyang, Lichi Zhang, Zheren Li, Chong Ma, Tianming Liu, Dinggang Shen, Qian Wang

Figure 1 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 2 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 3 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Figure 4 for Learning Better Contrastive View from Radiologist's Gaze
Viaarxiv icon