Alert button
Picture for Quanzheng Li

Quanzheng Li

Alert button

The Radiation Oncology NLP Database

Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon

APP-RUSS: Automated Path Planning for Robotic Ultrasound System

Oct 22, 2023
David Liu, Jerome Charton, Xiang Li, Quanzheng Li

Figure 1 for APP-RUSS: Automated Path Planning for Robotic Ultrasound System
Figure 2 for APP-RUSS: Automated Path Planning for Robotic Ultrasound System
Figure 3 for APP-RUSS: Automated Path Planning for Robotic Ultrasound System
Figure 4 for APP-RUSS: Automated Path Planning for Robotic Ultrasound System
Viaarxiv icon

MediViSTA-SAM: Zero-shot Medical Video Analysis with Spatio-temporal SAM Adaptation

Sep 24, 2023
Sekeun Kim, Kyungsang Kim, Jiang Hu, Cheng Chen, Zhiliang Lyu, Ren Hui, Sunghwan Kim, Zhengliang Liu, Aoxiao Zhong, Xiang Li, Tianming Liu, Quanzheng Li

Figure 1 for MediViSTA-SAM: Zero-shot Medical Video Analysis with Spatio-temporal SAM Adaptation
Figure 2 for MediViSTA-SAM: Zero-shot Medical Video Analysis with Spatio-temporal SAM Adaptation
Figure 3 for MediViSTA-SAM: Zero-shot Medical Video Analysis with Spatio-temporal SAM Adaptation
Figure 4 for MediViSTA-SAM: Zero-shot Medical Video Analysis with Spatio-temporal SAM Adaptation
Viaarxiv icon

RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology

Sep 22, 2023
Zhengliang Liu, Peilong Wang, Yiwei Li, Jason Holmes, Peng Shu, Lian Zhang, Chenbin Liu, Ninghao Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li, Quanzheng Li, Samir H. Patel, Terence T. Sio, Tianming Liu, Wei Liu

Figure 1 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 2 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 3 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Figure 4 for RadOnc-GPT: A Large Language Model for Radiation Oncology
Viaarxiv icon

PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models

Sep 19, 2023
Chenhao Tang, Zhengliang Liu, Chong Ma, Zihao Wu, Yiwei Li, Wei Liu, Dajiang Zhu, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Lei Fan

Figure 1 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 2 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 3 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Figure 4 for PolicyGPT: Automated Analysis of Privacy Policies with Large Language Models
Viaarxiv icon

MA-SAM: Modality-agnostic SAM Adaptation for 3D Medical Image Segmentation

Sep 16, 2023
Cheng Chen, Juzheng Miao, Dufan Wu, Zhiling Yan, Sekeun Kim, Jiang Hu, Aoxiao Zhong, Zhengliang Liu, Lichao Sun, Xiang Li, Tianming Liu, Pheng-Ann Heng, Quanzheng Li

Figure 1 for MA-SAM: Modality-agnostic SAM Adaptation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 2 for MA-SAM: Modality-agnostic SAM Adaptation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 3 for MA-SAM: Modality-agnostic SAM Adaptation for 3D Medical Image Segmentation
Figure 4 for MA-SAM: Modality-agnostic SAM Adaptation for 3D Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon

Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology

Aug 29, 2023
Zhengliang Liu, Yiwei Li, Peng Shu, Aoxiao Zhong, Longtao Yang, Chao Ju, Zihao Wu, Chong Ma, Jie Luo, Cheng Chen, Sekeun Kim, Jiang Hu, Haixing Dai, Lin Zhao, Dajiang Zhu, Jun Liu, Wei Liu, Dinggang Shen, Tianming Liu, Quanzheng Li, Xiang Li

Figure 1 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 2 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 3 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Figure 4 for Radiology-Llama2: Best-in-Class Large Language Model for Radiology
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

CohortGPT: An Enhanced GPT for Participant Recruitment in Clinical Study

Jul 21, 2023
Zihan Guan, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Dufan Wu, Hui Ren, Quanzheng Li, Xiang Li, Ninghao Liu

Figure 1 for CohortGPT: An Enhanced GPT for Participant Recruitment in Clinical Study
Figure 2 for CohortGPT: An Enhanced GPT for Participant Recruitment in Clinical Study
Figure 3 for CohortGPT: An Enhanced GPT for Participant Recruitment in Clinical Study
Figure 4 for CohortGPT: An Enhanced GPT for Participant Recruitment in Clinical Study
Viaarxiv icon