Alert button
Picture for Sheng Li

Sheng Li

Alert button

UFID: A Unified Framework for Input-level Backdoor Detection on Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 01, 2024
Zihan Guan, Mengxuan Hu, Sheng Li, Anil Vullikanti

Viaarxiv icon

Img2Loc: Revisiting Image Geolocalization using Multi-modality Foundation Models and Image-based Retrieval-Augmented Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Zhongliang Zhou, Jielu Zhang, Zihan Guan, Mengxuan Hu, Ni Lao, Lan Mu, Sheng Li, Gengchen Mai

Viaarxiv icon

Purified and Unified Steganographic Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 27, 2024
Guobiao Li, Sheng Li, Zicong Luo, Zhenxing Qian, Xinpeng Zhang

Viaarxiv icon

Reasoning before Comparison: LLM-Enhanced Semantic Similarity Metrics for Domain Specialized Text Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 20, 2024
Shaochen Xu, Zihao Wu, Huaqin Zhao, Peng Shu, Zhengliang Liu, Wenxiong Liao, Sheng Li, Andrea Sikora, Tianming Liu, Xiang Li

Viaarxiv icon

Bridging Causal Discovery and Large Language Models: A Comprehensive Survey of Integrative Approaches and Future Directions

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Guangya Wan, Yuqi Wu, Mengxuan Hu, Zhixuan Chu, Sheng Li

Viaarxiv icon

SmartFRZ: An Efficient Training Framework using Attention-Based Layer Freezing

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Sheng Li, Geng Yuan, Yue Dai, Youtao Zhang, Yanzhi Wang, Xulong Tang

Figure 1 for SmartFRZ: An Efficient Training Framework using Attention-Based Layer Freezing
Figure 2 for SmartFRZ: An Efficient Training Framework using Attention-Based Layer Freezing
Figure 3 for SmartFRZ: An Efficient Training Framework using Attention-Based Layer Freezing
Figure 4 for SmartFRZ: An Efficient Training Framework using Attention-Based Layer Freezing
Viaarxiv icon

EdgeOL: Efficient in-situ Online Learning on Edge Devices

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Sheng Li, Geng Yuan, Yawen Wu, Yue Dai, Chao Wu, Alex K. Jones, Jingtong Hu, Yanzhi Wang, Xulong Tang

Viaarxiv icon

MOS-FAD: Improving Fake Audio Detection Via Automatic Mean Opinion Score Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Wangjin Zhou, Zhengdong Yang, Chenhui Chu, Sheng Li, Raj Dabre, Yi Zhao, Tatsuya Kawahara

Viaarxiv icon

LLM-Guided Multi-View Hypergraph Learning for Human-Centric Explainable Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 16, 2024
Zhixuan Chu, Yan Wang, Qing Cui, Longfei Li, Wenqing Chen, Sheng Li, Zhan Qin, Kui Ren

Viaarxiv icon

Object-oriented backdoor attack against image captioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 05, 2024
Meiling Li, Nan Zhong, Xinpeng Zhang, Zhenxing Qian, Sheng Li

Viaarxiv icon