Alert button
Picture for Tianyang Zhong

Tianyang Zhong

Alert button

Understanding LLMs: A Comprehensive Overview from Training to Inference

Jan 06, 2024
Yiheng Liu, Hao He, Tianle Han, Xu Zhang, Mengyuan Liu, Jiaming Tian, Yutong Zhang, Jiaqi Wang, Xiaohui Gao, Tianyang Zhong, Yi Pan, Shaochen Xu, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xin Zhang, Shu Zhang, Xintao Hu, Tuo Zhang, Ning Qiang, Tianming Liu, Bao Ge

Viaarxiv icon

Ophtha-LLaMA2: A Large Language Model for Ophthalmology

Dec 08, 2023
Huan Zhao, Qian Ling, Yi Pan, Tianyang Zhong, Jin-Yu Hu, Junjie Yao, Fengqian Xiao, Zhenxiang Xiao, Yutong Zhang, San-Hua Xu, Shi-Nan Wu, Min Kang, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xi Jiang, Tianming Liu, Yi Shao

Viaarxiv icon

ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data

Oct 10, 2023
Tianyang Zhong, Wei Zhao, Yutong Zhang, Yi Pan, Peixin Dong, Zuowei Jiang, Xiaoyan Kui, Youlan Shang, Li Yang, Yaonai Wei, Longtao Yang, Hao Chen, Huan Zhao, Yuxiao Liu, Ning Zhu, Yiwei Li, Yisong Wang, Jiaqi Yao, Jiaqi Wang, Ying Zeng, Lei He, Chao Zheng, Zhixue Zhang, Ming Li, Zhengliang Liu, Haixing Dai, Zihao Wu, Lu Zhang, Shu Zhang, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Shijie Zhao, Xi Jiang, Xin Zhang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Lei Guo, Dinggang Shen, Junwei Han, Tianming Liu, Jun Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 2 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 3 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Figure 4 for ChatRadio-Valuer: A Chat Large Language Model for Generalizable Radiology Report Generation Based on Multi-institution and Multi-system Data
Viaarxiv icon

Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps

Sep 10, 2023
Yaonai Wei, Tuo Zhang, Han Zhang, Tianyang Zhong, Lin Zhao, Zhengliang Liu, Chong Ma, Songyao Zhang, Muheng Shang, Lei Du, Xiao Li, Tianming Liu, Junwei Han

Figure 1 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 2 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 3 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Figure 4 for Chat2Brain: A Method for Mapping Open-Ended Semantic Queries to Brain Activation Maps
Viaarxiv icon

Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing

Jul 27, 2023
Zhengliang Liu, Tianyang Zhong, Yiwei Li, Yutong Zhang, Yi Pan, Zihao Zhao, Peixin Dong, Chao Cao, Yuxiao Liu, Peng Shu, Yaonai Wei, Zihao Wu, Chong Ma, Jiaqi Wang, Sheng Wang, Mengyue Zhou, Zuowei Jiang, Chunlin Li, Jason Holmes, Shaochen Xu, Lu Zhang, Haixing Dai, Kai Zhang, Lin Zhao, Yuanhao Chen, Xu Liu, Peilong Wang, Pingkun Yan, Jun Liu, Bao Ge, Lichao Sun, Dajiang Zhu, Xiang Li, Wei Liu, Xiaoyan Cai, Xintao Hu, Xi Jiang, Shu Zhang, Xin Zhang, Tuo Zhang, Shijie Zhao, Quanzheng Li, Hongtu Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Figure 1 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 2 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 3 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Figure 4 for Evaluating Large Language Models for Radiology Natural Language Processing
Viaarxiv icon

ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT

Apr 21, 2023
Tianyang Zhong, Yaonai Wei, Li Yang, Zihao Wu, Zhengliang Liu, Xiaozheng Wei, Wenjun Li, Junjie Yao, Chong Ma, Xiang Li, Dajiang Zhu, Xi Jiang, Junwei Han, Dinggang Shen, Tianming Liu, Tuo Zhang

Figure 1 for ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT
Figure 2 for ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT
Figure 3 for ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT
Figure 4 for ChatABL: Abductive Learning via Natural Language Interaction with ChatGPT
Viaarxiv icon