Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Instruction-ViT: Multi-Modal Prompts for Instruction Learning in ViT


Apr 29, 2023
Zhenxiang Xiao, Yuzhong Chen, Lu Zhang, Junjie Yao, Zihao Wu, Xiaowei Yu, Yi Pan, Lin Zhao, Chong Ma, Xinyu Liu, Wei Liu, Xiang Li, Yixuan Yuan, Dinggang Shen, Dajiang Zhu, Tianming Liu, Xi Jiang

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Exploring the Trade-Offs: Unified Large Language Models vs Local Fine-Tuned Models for Highly-Specific Radiology NLI Task


Apr 18, 2023
Zihao Wu, Lu Zhang, Chao Cao, Xiaowei Yu, Haixing Dai, Chong Ma, Zhengliang Liu, Lin Zhao, Gang Li, Wei Liu, Quanzheng Li, Dinggang Shen, Xiang Li, Dajiang Zhu, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

When Brain-inspired AI Meets AGI


Mar 28, 2023
Lin Zhao, Lu Zhang, Zihao Wu, Yuzhong Chen, Haixing Dai, Xiaowei Yu, Zhengliang Liu, Tuo Zhang, Xintao Hu, Xi Jiang, Xiang Li, Dajiang Zhu, Dinggang Shen, Tianming Liu

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Core-Periphery Principle Guided Redesign of Self-Attention in Transformers


Mar 27, 2023
Xiaowei Yu, Lu Zhang, Haixing Dai, Yanjun Lyu, Lin Zhao, Zihao Wu, David Liu, Tianming Liu, Dajiang Zhu

Add code

* Core-periphery, functional brain networks, ViT 

   Access Paper or Ask Questions

DeID-GPT: Zero-shot Medical Text De-Identification by GPT-4


Mar 20, 2023
Zhengliang Liu, Xiaowei Yu, Lu Zhang, Zihao Wu, Chao Cao, Haixing Dai, Lin Zhao, Wei Liu, Dinggang Shen, Quanzheng Li, Tianming Liu, Dajiang Zhu, Xiang Li

Add code


   Access Paper or Ask Questions

Disentangling Spatial-Temporal Functional Brain Networks via Twin-Transformers


Apr 20, 2022
Xiaowei Yu, Lu Zhang, Lin Zhao, Yanjun Lyu, Tianming Liu, Dajiang Zhu

Add code

* 10 pages 

   Access Paper or Ask Questions