Alert button
Picture for Dongdong Li

Dongdong Li

Alert button

Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction

Jun 02, 2023
Canjia Li, Xiaoyang Wang, Dongdong Li, Yiding Liu, Yu Lu, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 2 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 3 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 4 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Viaarxiv icon

Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation

Dec 23, 2022
Xiaoyu Zhang, Xin Xin, Dongdong Li, Wenxuan Liu, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Zhaochun Ren

Figure 1 for Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Figure 2 for Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Figure 3 for Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Figure 4 for Variational Reasoning over Incomplete Knowledge Graphs for Conversational Recommendation
Viaarxiv icon

Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data

Jul 28, 2022
Hai Yang, Yuhang Sheng, Yi Jiang, Xiaoyang Fang, Dongdong Li, Jing Zhang, Zhe Wang

Figure 1 for Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data
Figure 2 for Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data
Figure 3 for Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data
Figure 4 for Subtype-Former: a deep learning approach for cancer subtype discovery with multi-omics data
Viaarxiv icon

Vision-based Anti-UAV Detection and Tracking

May 22, 2022
Jie Zhao, Jingshu Zhang, Dongdong Li, Dong Wang

Figure 1 for Vision-based Anti-UAV Detection and Tracking
Figure 2 for Vision-based Anti-UAV Detection and Tracking
Figure 3 for Vision-based Anti-UAV Detection and Tracking
Figure 4 for Vision-based Anti-UAV Detection and Tracking
Viaarxiv icon

Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification

Apr 14, 2022
Xinyu Zhang, Dongdong Li, Zhigang Wang, Jian Wang, Errui Ding, Javen Qinfeng Shi, Zhaoxiang Zhang, Jingdong Wang

Figure 1 for Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification
Figure 2 for Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification
Figure 3 for Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification
Figure 4 for Implicit Sample Extension for Unsupervised Person Re-Identification
Viaarxiv icon

Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention Transformer

Mar 25, 2022
Xin Chen, Dong Wang, Dongdong Li, Huchuan Lu

Figure 1 for Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention Transformer
Figure 2 for Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention Transformer
Figure 3 for Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention Transformer
Figure 4 for Efficient Visual Tracking via Hierarchical Cross-Attention Transformer
Viaarxiv icon

DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction

May 31, 2021
Dejie Chang, Mosha Chen, Chaozhen Liu, Liping Liu, Dongdong Li, Wei Li, Fei Kong, Bangchang Liu, Xiaobin Luo, Ji Qi, Qiao Jin, Bin Xu

Figure 1 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 2 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 3 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 4 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation

May 13, 2021
Dongdong Li, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Miao Fan, Jun Ma, Maarten de Rijke

Figure 1 for Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Figure 2 for Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Figure 3 for Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Figure 4 for Semi-Supervised Variational Reasoning for Medical Dialogue Generation
Viaarxiv icon