Alert button
Picture for Zhaochun Ren

Zhaochun Ren

Alert button

LLM-based Federated Recommendation

Feb 15, 2024
Jujia Zhao, Wenjie Wang, Chen Xu, Zhaochun Ren, See-Kiong Ng, Tat-Seng Chua

Viaarxiv icon

A Multi-Agent Conversational Recommender System

Feb 02, 2024
Jiabao Fang, Shen Gao, Pengjie Ren, Xiuying Chen, Suzan Verberne, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Answer Retrieval in Legal Community Question Answering

Jan 09, 2024
Arian Askari, Zihui Yang, Zhaochun Ren, Suzan Verberne

Viaarxiv icon

Zero-Shot Position Debiasing for Large Language Models

Jan 02, 2024
Zhongkun Liu, Zheng Chen, Mengqi Zhang, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Pengjie Ren

Viaarxiv icon

On the Effectiveness of Unlearning in Session-Based Recommendation

Dec 22, 2023
Xin Xin, Liu Yang, Ziqi Zhao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure

Dec 12, 2023
Jiyuan Yang, Yue Ding, Yidan Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fei Cai, Jun Ma, Rui Zhang, Zhaochun Ren, Xin Xin

Figure 1 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 2 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 3 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 4 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Viaarxiv icon

Multi-Defendant Legal Judgment Prediction via Hierarchical Reasoning

Dec 10, 2023
Yougang Lyu, Jitai Hao, Zihan Wang, Kai Zhao, Shen Gao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fang Wang, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Learning Robust Sequential Recommenders through Confident Soft Labels

Nov 04, 2023
Shiguang Wu, Xin Xin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Instruction Distillation Makes Large Language Models Efficient Zero-shot Rankers

Nov 02, 2023
Weiwei Sun, Zheng Chen, Xinyu Ma, Lingyong Yan, Shuaiqiang Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Dawei Yin, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Knowing What LLMs DO NOT Know: A Simple Yet Effective Self-Detection Method

Oct 27, 2023
Yukun Zhao, Lingyong Yan, Weiwei Sun, Guoliang Xing, Chong Meng, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Zhaochun Ren, Dawei Yin

Viaarxiv icon