Alert button
Picture for Liping Liu

Liping Liu

Alert button

Dept. of Computer Science, Tufts University

Graph Pruning for Enumeration of Minimal Unsatisfiable Subsets

Feb 19, 2024
Panagiotis Lymperopoulos, Liping Liu

Viaarxiv icon

EDGE++: Improved Training and Sampling of EDGE

Oct 22, 2023
Mingyang Wu, Xiaohui Chen, Liping Liu

Viaarxiv icon

Development of a Deep Learning System for Intra-Operative Identification of Cancer Metastases

Jun 17, 2023
Thomas Schnelldorfer, Janil Castro, Atoussa Goldar-Najafi, Liping Liu

Figure 1 for Development of a Deep Learning System for Intra-Operative Identification of Cancer Metastases
Figure 2 for Development of a Deep Learning System for Intra-Operative Identification of Cancer Metastases
Figure 3 for Development of a Deep Learning System for Intra-Operative Identification of Cancer Metastases
Figure 4 for Development of a Deep Learning System for Intra-Operative Identification of Cancer Metastases
Viaarxiv icon

Interpretable Node Representation with Attribute Decoding

Dec 03, 2022
Xiaohui Chen, Xi Chen, Liping Liu

Figure 1 for Interpretable Node Representation with Attribute Decoding
Figure 2 for Interpretable Node Representation with Attribute Decoding
Figure 3 for Interpretable Node Representation with Attribute Decoding
Figure 4 for Interpretable Node Representation with Attribute Decoding
Viaarxiv icon

NovelCraft: A Dataset for Novelty Detection and Discovery in Open Worlds

Jun 23, 2022
Patrick Feeney, Sarah Schneider, Panagiotis Lymperopoulos, Liping Liu, Matthias Scheutz, Michael C. Hughes

Figure 1 for NovelCraft: A Dataset for Novelty Detection and Discovery in Open Worlds
Figure 2 for NovelCraft: A Dataset for Novelty Detection and Discovery in Open Worlds
Figure 3 for NovelCraft: A Dataset for Novelty Detection and Discovery in Open Worlds
Figure 4 for NovelCraft: A Dataset for Novelty Detection and Discovery in Open Worlds
Viaarxiv icon

Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation

Jun 14, 2021
Xiaohui Chen, Xu Han, Jiajing Hu, Francisco J. R. Ruiz, Liping Liu

Figure 1 for Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation
Figure 2 for Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation
Figure 3 for Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation
Figure 4 for Order Matters: Probabilistic Modeling of Node Sequence for Graph Generation
Viaarxiv icon

DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction

May 31, 2021
Dejie Chang, Mosha Chen, Chaozhen Liu, Liping Liu, Dongdong Li, Wei Li, Fei Kong, Bangchang Liu, Xiaobin Luo, Ji Qi, Qiao Jin, Bin Xu

Figure 1 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 2 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 3 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Figure 4 for DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction
Viaarxiv icon

Using Graph Neural Networks for Mass Spectrometry Prediction

Oct 09, 2020
Hao Zhu, Liping Liu, Soha Hassoun

Figure 1 for Using Graph Neural Networks for Mass Spectrometry Prediction
Figure 2 for Using Graph Neural Networks for Mass Spectrometry Prediction
Figure 3 for Using Graph Neural Networks for Mass Spectrometry Prediction
Figure 4 for Using Graph Neural Networks for Mass Spectrometry Prediction
Viaarxiv icon

SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting

Nov 27, 2019
Zhi Fengy, Haoyi Xiong, Chuanyuan Song, Sijia Yang, Baoxin Zhao, Licheng Wang, Zeyu Chen, Shengwen Yang, Liping Liu, Jun Huan

Figure 1 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 2 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 3 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Figure 4 for SecureGBM: Secure Multi-Party Gradient Boosting
Viaarxiv icon