Alert button
Picture for Zhigang Wang

Zhigang Wang

Alert button

Towards free-response paradigm: a theory on decision-making in spiking neural networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2024
Zhichao Zhu, Yang Qi, Wenlian Lu, Zhigang Wang, Lu Cao, Jianfeng Feng

Viaarxiv icon

Any2Point: Empowering Any-modality Large Models for Efficient 3D Understanding

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 11, 2024
Yiwen Tang, Jiaming Liu, Dong Wang, Zhigang Wang, Shanghang Zhang, Bin Zhao, Xuelong Li

Figure 1 for Any2Point: Empowering Any-modality Large Models for Efficient 3D Understanding
Figure 2 for Any2Point: Empowering Any-modality Large Models for Efficient 3D Understanding
Figure 3 for Any2Point: Empowering Any-modality Large Models for Efficient 3D Understanding
Figure 4 for Any2Point: Empowering Any-modality Large Models for Efficient 3D Understanding
Viaarxiv icon

HPL-ESS: Hybrid Pseudo-Labeling for Unsupervised Event-based Semantic Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Linglin Jing, Yiming Ding, Yunpeng Gao, Zhigang Wang, Xu Yan, Dong Wang, Gerald Schaefer, Hui Fang, Bin Zhao, Xuelong Li

Viaarxiv icon

Towards Agile Robots: Intuitive Robot Position Speculation with Neural Networks

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 26, 2024
Yanlong Peng, Zhigang Wang, Yisheng Zhang, Shengmin Zhang, Ming Chen

Viaarxiv icon

LR-CNN: Lightweight Row-centric Convolutional Neural Network Training for Memory Reduction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2024
Zhigang Wang, Hangyu Yang, Ning Wang, Chuanfei Xu, Jie Nie, Zhiqiang Wei, Yu Gu, Ge Yu

Viaarxiv icon

X4D-SceneFormer: Enhanced Scene Understanding on 4D Point Cloud Videos through Cross-modal Knowledge Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Linglin Jing, Ying Xue, Xu Yan, Chaoda Zheng, Dong Wang, Ruimao Zhang, Zhigang Wang, Hui Fang, Bin Zhao, Zhen Li

Viaarxiv icon

Calibration-free quantitative phase imaging in multi-core fiber endoscopes using end-to-end deep learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 12, 2023
Jiawei Sun, Bin Zhao, Dong Wang, Zhigang Wang, Jie Zhang, Nektarios Koukourakis, Juergen W. Czarske, Xuelong Li

Viaarxiv icon

GS-SLAM: Dense Visual SLAM with 3D Gaussian Splatting

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 21, 2023
Chi Yan, Delin Qu, Dong Wang, Dan Xu, Zhigang Wang, Bin Zhao, Xuelong Li

Viaarxiv icon

Kinematic-aware Prompting for Generalizable Articulated Object Manipulation with LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 08, 2023
Wenke Xia, Dong Wang, Xincheng Pang, Zhigang Wang, Bin Zhao, Di Hu

Viaarxiv icon

AI Nushu: An Exploration of Language Emergence in Sisterhood -Through the Lens of Computational Linguistics

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 18, 2023
Yuqian Sun, Yuying Tang, Ze Gao, Zhijun Pan, Chuyan Xu, Yurou Chen, Kejiang Qian, Zhigang Wang, Tristan Braud, Chang Hee Lee, Ali Asadipour

Figure 1 for AI Nushu: An Exploration of Language Emergence in Sisterhood -Through the Lens of Computational Linguistics
Figure 2 for AI Nushu: An Exploration of Language Emergence in Sisterhood -Through the Lens of Computational Linguistics
Figure 3 for AI Nushu: An Exploration of Language Emergence in Sisterhood -Through the Lens of Computational Linguistics
Figure 4 for AI Nushu: An Exploration of Language Emergence in Sisterhood -Through the Lens of Computational Linguistics
Viaarxiv icon