Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

From Discrimination to Generation: Knowledge Graph Completion with Generative Transformer


Feb 08, 2022
Xin Xie, Ningyu Zhang, Zhoubo Li, Shumin Deng, Hui Chen, Feiyu Xiong, Mosha Chen, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LOGEN: Few-shot Logical Knowledge-Conditioned Text Generation with Self-training


Dec 02, 2021
Ningyu Zhang, Hongbin Ye, Jiacheng Yang, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Songfang Huang, Fei Huang, Huajun Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Document-level Relation Extraction as Semantic Segmentation


Jun 07, 2021
Ningyu Zhang, Xiang Chen, Xin Xie, Shumin Deng, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Luo Si, Huajun Chen

* Accepted by IJCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

DiaKG: an Annotated Diabetes Dataset for Medical Knowledge Graph Construction


May 31, 2021
Dejie Chang, Mosha Chen, Chaozhen Liu, Liping Liu, Dongdong Li, Wei Li, Fei Kong, Bangchang Liu, Xiaobin Luo, Ji Qi, Qiao Jin, Bin Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

OntoED: Low-resource Event Detection with Ontology Embedding


May 27, 2021
Shumin Deng, Ningyu Zhang, Luoqiu Li, Hui Chen, Huaixiao Tou, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Accepted to appear at the ACL 2021 main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Noisy-Labeled NER with Confidence Estimation


Apr 12, 2021
Kun Liu, Yao Fu, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Ningyu Zhang, Songfang Huang, Sheng Gao

* NAACL 2021 Camera Ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Normal vs. Adversarial: Salience-based Analysis of Adversarial Samples for Relation Extraction


Apr 11, 2021
Luoqiu Li, Xiang Chen, Ningyu Zhang, Shumin Deng, Xin Xie, Chuanqi Tan, Mosha Chen, Fei Huang, Huajun Chen

* Work in progress 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>