Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yi Jiang

Language as Queries for Referring Video Object Segmentation


Jan 03, 2022
Jiannan Wu, Yi Jiang, Peize Sun, Zehuan Yuan, Ping Luo

* 13 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

SeqFormer: a Frustratingly Simple Model for Video Instance Segmentation


Dec 15, 2021
Junfeng Wu, Yi Jiang, Wenqing Zhang, Xiang Bai, Song Bai


  Access Paper or Ask Questions

DanceTrack: Multi-Object Tracking in Uniform Appearance and Diverse Motion


Nov 29, 2021
Peize Sun, Jinkun Cao, Yi Jiang, Zehuan Yuan, Song Bai, Kris Kitani, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Transformer with Variable-length Memory for Vision-and-Language Navigation


Nov 10, 2021
Chuang Lin, Yi Jiang, Jianfei Cai, Lizhen Qu, Gholamreza Haffari, Zehuan Yuan


  Access Paper or Ask Questions

ByteTrack: Multi-Object Tracking by Associating Every Detection Box


Oct 14, 2021
Yifu Zhang, Peize Sun, Yi Jiang, Dongdong Yu, Zehuan Yuan, Ping Luo, Wenyu Liu, Xinggang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Objects in Semantic Topology


Oct 06, 2021
Shuo Yang, Peize Sun, Yi Jiang, Xiaobo Xia, Ruiheng Zhang, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo, Min Xu


  Access Paper or Ask Questions

Hybrid Interference Mitigation Using Analog Prewhitening


Mar 04, 2021
Wei Zhang, Yi Jiang, Bin Zhou, Die Hu

* 11 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TransTrack: Multiple-Object Tracking with Transformer


Dec 31, 2020
Peize Sun, Yi Jiang, Rufeng Zhang, Enze Xie, Jinkun Cao, Xinting Hu, Tao Kong, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

OneNet: Towards End-to-End One-Stage Object Detection


Dec 10, 2020
Peize Sun, Yi Jiang, Enze Xie, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Sparse R-CNN: End-to-End Object Detection with Learnable Proposals


Nov 25, 2020
Peize Sun, Rufeng Zhang, Yi Jiang, Tao Kong, Chenfeng Xu, Wei Zhan, Masayoshi Tomizuka, Lei Li, Zehuan Yuan, Changhu Wang, Ping Luo


  Access Paper or Ask Questions

Same data may bring conflict results: a caution to use the disruptive index


Sep 15, 2020
Guoqiang Liang, Yi Jiang, Haiyan Hou

* Conference paper 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the [email protected] Challenge 2019


Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Segment the Tail


Apr 03, 2020
Xinting Hu, Yi Jiang, Kaihua Tang, Jingyuan Chen, Chunyan Miao, Hanwang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Sampling Limits for Electron Tomography with Sparsity-exploiting Reconstructions


Apr 04, 2019
Yi Jiang, Elliot Padgett, Robert Hovden, David A. Muller

* Ultramicroscopy 186, 94-103 (2018) 

  Access Paper or Ask Questions

SimpleDet: A Simple and Versatile Distributed Framework for Object Detection and Instance Recognition


Mar 14, 2019
Yuntao Chen, Chenxia Han, Yanghao Li, Zehao Huang, Yi Jiang, Naiyan Wang, Zhaoxiang Zhang

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Removing Stripes, Scratches, and Curtaining with Non-Recoverable Compressed Sensing


Jan 23, 2019
Jonathan Schwartz, Yi Jiang, Yongjie Wang, Anthony Aiello, Pallab Bhattacharya, Hui Yuan, Zetian Mi, Nabil Bassim, Robert Hovden

* 15 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions