Alert button
Picture for Yiding Liu

Yiding Liu

Alert button

Self-supervised Heterogeneous Graph Variational Autoencoders

Nov 14, 2023
Yige Zhao, Jianxiang Yu, Yao Cheng, Chengcheng Yu, Yiding Liu, Xiang Li, Shuaiqiang Wang

Viaarxiv icon

Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks

Nov 06, 2023
Zeyuan Zhao, Qingqing Ge, Anfeng Cheng, Yiding Liu, Xiang Li, Shuaiqiang Wang

Figure 1 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 2 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 3 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Figure 4 for Exploiting Latent Attribute Interaction with Transformer on Heterogeneous Information Networks
Viaarxiv icon

MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion

Oct 29, 2023
Pengyue Jia, Yiding Liu, Xiangyu Zhao, Xiaopeng Li, Changying Hao, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 2 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 3 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Figure 4 for MILL: Mutual Verification with Large Language Models for Zero-Shot Query Expansion
Viaarxiv icon

Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt

Oct 26, 2023
Qingqing Ge, Zeyuan Zhao, Yiding Liu, Anfeng Cheng, Xiang Li, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin

Figure 1 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 2 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 3 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Figure 4 for Enhancing Graph Neural Networks with Structure-Based Prompt
Viaarxiv icon

Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models

Oct 10, 2023
Shenglai Zeng, Yaxin Li, Jie Ren, Yiding Liu, Han Xu, Pengfei He, Yue Xing, Shuaiqiang Wang, Jiliang Tang, Dawei Yin

Figure 1 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 2 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 3 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Figure 4 for Exploring Memorization in Fine-tuned Language Models
Viaarxiv icon

Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback

Sep 29, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Zhijing Wu, Haitao Li, Yiqun Liu, Shuaiqiang Wang, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 2 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 3 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Figure 4 for Aligning the Capabilities of Large Language Models with the Context of Information Retrieval via Contrastive Feedback
Viaarxiv icon

I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval

Jun 04, 2023
Qian Dong, Yiding Liu, Qingyao Ai, Haitao Li, Shuaiqiang Wang, Yiqun Liu, Dawei Yin, Shaoping Ma

Figure 1 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 2 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 3 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Figure 4 for I^3 Retriever: Incorporating Implicit Interaction in Pre-trained Language Models for Passage Retrieval
Viaarxiv icon

Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction

Jun 02, 2023
Canjia Li, Xiaoyang Wang, Dongdong Li, Yiding Liu, Yu Lu, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 2 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 3 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 4 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Viaarxiv icon

Layout-aware Webpage Quality Assessment

Feb 05, 2023
Anfeng Cheng, Yiding Liu, Weibin Li, Qian Dong, Shuaiqiang Wang, Zhengjie Huang, Shikun Feng, Zhicong Cheng, Dawei Yin

Figure 1 for Layout-aware Webpage Quality Assessment
Figure 2 for Layout-aware Webpage Quality Assessment
Figure 3 for Layout-aware Webpage Quality Assessment
Figure 4 for Layout-aware Webpage Quality Assessment
Viaarxiv icon