Alert button
Picture for Errui Ding

Errui Ding

Alert button

VRP-SAM: SAM with Visual Reference Prompt

Feb 27, 2024
Yanpeng Sun, Jiahui Chen, Shan Zhang, Xinyu Zhang, Qiang Chen, Gang Zhang, Errui Ding, Jingdong Wang, Zechao Li

Viaarxiv icon

GEA: Reconstructing Expressive 3D Gaussian Avatar from Monocular Video

Feb 26, 2024
Xinqi Liu, Chenming Wu, Xing Liu, Jialun Liu, Jinbo Wu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

MS-DETR: Efficient DETR Training with Mixed Supervision

Jan 08, 2024
Chuyang Zhao, Yifan Sun, Wenhao Wang, Qiang Chen, Errui Ding, Yi Yang, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

GIR: 3D Gaussian Inverse Rendering for Relightable Scene Factorization

Dec 08, 2023
Yahao Shi, Yanmin Wu, Chenming Wu, Xing Liu, Chen Zhao, Haocheng Feng, Jingtuo Liu, Liangjun Zhang, Jian Zhang, Bin Zhou, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

Layered Rendering Diffusion Model for Zero-Shot Guided Image Synthesis

Nov 30, 2023
Zipeng Qi, Guoxi Huang, Zebin Huang, Qin Guo, Jinwen Chen, Junyu Han, Jian Wang, Gang Zhang, Lufei Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Viaarxiv icon

HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception

Oct 31, 2023
Junkun Yuan, Xinyu Zhang, Hao Zhou, Jian Wang, Zhongwei Qiu, Zhiyin Shao, Shaofeng Zhang, Sifan Long, Kun Kuang, Kun Yao, Junyu Han, Errui Ding, Lanfen Lin, Fei Wu, Jingdong Wang

Figure 1 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 2 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 3 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Figure 4 for HAP: Structure-Aware Masked Image Modeling for Human-Centric Perception
Viaarxiv icon

Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns

Oct 11, 2023
Deli Yu, Teng Xi, Jianwei Li, Baopu Li, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 2 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 3 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Figure 4 for Accelerating Vision Transformers Based on Heterogeneous Attention Patterns
Viaarxiv icon

Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes

Sep 29, 2023
Xiang Guo, Jiadai Sun, Yuchao Dai, Guanying Chen, Xiaoqing Ye, Xiao Tan, Errui Ding, Yumeng Zhang, Jingdong Wang

Figure 1 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 2 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 3 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Figure 4 for Forward Flow for Novel View Synthesis of Dynamic Scenes
Viaarxiv icon

VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation

Sep 07, 2023
Xin Li, Wenqing Chu, Ye Wu, Weihang Yuan, Fanglong Liu, Qi Zhang, Fu Li, Haocheng Feng, Errui Ding, Jingdong Wang

Figure 1 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 2 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 3 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Figure 4 for VideoGen: A Reference-Guided Latent Diffusion Approach for High Definition Text-to-Video Generation
Viaarxiv icon