Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Errui Ding

MobileFaceSwap: A Lightweight Framework for Video Face Swapping


Jan 11, 2022
Zhiliang Xu, Zhibin Hong, Changxing Ding, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* AAAI 2022 

  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Task: Exploiting Reciprocal Appearance-Localization Features for Monocular 3D Object Detection


Dec 28, 2021
Zhikang Zou, Xiaoqing Ye, Liang Du, Xianhui Cheng, Xiao Tan, Li Zhang, Jianfeng Feng, Xiangyang Xue, Errui Ding

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

SGM3D: Stereo Guided Monocular 3D Object Detection


Dec 03, 2021
Zheyuan Zhou, Liang Du, Xiaoqing Ye, Zhikang Zou, Xiao Tan, Errui Ding, Li Zhang, Xiangyang Xue, Jianfeng Feng

* 11 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Predict, Prevent, and Evaluate: Disentangled Text-Driven Image Manipulation Empowered by Pre-Trained Vision-Language Model


Nov 26, 2021
Zipeng Xu, Tianwei Lin, Hao Tang, Fu Li, Dongliang He, Nicu Sebe, Radu Timofte, Luc Van Gool, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

An Information Theory-inspired Strategy for Automatic Network Pruning


Aug 19, 2021
Xiawu Zheng, Yuexiao Ma, Teng Xi, Gang Zhang, Errui Ding, Yuchao Li, Jie Chen, Yonghong Tian, Rongrong Ji


  Access Paper or Ask Questions

DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features


Aug 11, 2021
Min Yang, Dongliang He, Miao Fan, Baorong Shi, Xuetong Xue, Fu Li, Errui Ding, Jizhou Huang

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaAttN: Revisit Attention Mechanism in Arbitrary Neural Style Transfer


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Meiling Wang, Xin Li, Zhengxing Sun, Qian Li, Errui Ding

* Accepted by ICCV 2021. Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/AdaAttN 

  Access Paper or Ask Questions

Paint Transformer: Feed Forward Neural Painting with Stroke Prediction


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Ruifeng Deng, Xin Li, Errui Ding, Hao Wang

* Accepted by ICCV 2021 (oral). Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/PaintTransformer 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-Granular Spatio-Temporal Graph Network for Skeleton-based Action Recognition


Aug 10, 2021
Tailin Chen, Desen Zhou, Jian Wang, Shidong Wang, Yu Guan, Xuming He, Errui Ding

* Accepted by ACM MM'21 

  Access Paper or Ask Questions

StrucTexT: Structured Text Understanding with Multi-Modal Transformers


Aug 10, 2021
Yulin Li, Yuxi Qian, Yuchen Yu, Xiameng Qin, Chengquan Zhang, Yan Liu, Kun Yao, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding

* Accepted by ACM Multimedia 2021. 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Spatio-Temporal Anomaly Detection in Surveillance Video


Aug 09, 2021
Jie Wu, Wei Zhang, Guanbin Li, Wenhao Wu, Xiao Tan, Yingying Li, Errui Ding, Liang Lin

* accepted by IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Oriented Object Detection with Transformer


Jun 06, 2021
Teli Ma, Mingyuan Mao, Honghui Zheng, Peng Gao, Xiaodi Wang, Shumin Han, Errui Ding, Baochang Zhang, David Doermann


  Access Paper or Ask Questions

ASCNet: Self-supervised Video Representation Learning with Appearance-Speed Consistency


Jun 04, 2021
Deng Huang, Wenhao Wu, Weiwen Hu, Xu Liu, Dongliang He, Zhihua Wu, Xiangmiao Wu, Mingkui Tan, Errui Ding

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-stream Network for Visual Recognition


May 31, 2021
Mingyuan Mao, Renrui Zhang, Honghui Zheng, Peng Gao, Teli Ma, Yan Peng, Errui Ding, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Class Queue for Large Scale Face Recognition In the Wild


May 24, 2021
Bi Li, Teng Xi, Gang Zhang, Haocheng Feng, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Wenyu Liu

* Accepted in CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Ranking-Aware Ensembles for Enhanced Object Detections


May 07, 2021
Mingyuan Mao, Baochang Zhang, David Doermann, Jie Guo, Shumin Han, Yuan Feng, Xiaodi Wang, Errui Ding


  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

PAFNet: An Efficient Anchor-Free Object Detector Guidance


Apr 28, 2021
Ying Xin, Guanzhong Wang, Mingyuan Mao, Yuan Feng, Qingqing Dang, Yanjun Ma, Errui Ding, Shumin Han


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Multi-Source Domain Adaptation for Person Re-Identification


Apr 27, 2021
Zechen Bai, Zhigang Wang, Jian Wang, Di Hu, Errui Ding

* CVPR 2021 Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Drafting and Revision: Laplacian Pyramid Network for Fast High-Quality Artistic Style Transfer


Apr 18, 2021
Tianwei Lin, Zhuoqi Ma, Fu Li, Dongliang He, Xin Li, Errui Ding, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

* Accepted by CVPR 2021. Codes will be released soon on https://github.com/PaddlePaddle/PaddleGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

PGNet: Real-time Arbitrarily-Shaped Text Spotting with Point Gathering Network


Apr 12, 2021
Pengfei Wang, Chengquan Zhang, Fei Qi, Shanshan Liu, Xiaoqiang Zhang, Pengyuan Lyu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Guangming Shi

* 10 pages, 8 figures, AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Student-Teacher Feature Pyramid Matching for Unsupervised Anomaly Detection


Mar 15, 2021
Guodong Wang, Shumin Han, Errui Ding, Di Huang

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

FaceController: Controllable Attribute Editing for Face in the Wild


Feb 23, 2021
Zhiliang Xu, Xiyu Yu, Zhibin Hong, Zhen Zhu, Junyu Han, Jingtuo Liu, Errui Ding, Xiang Bai

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions