Alert button
Picture for Yu Lu

Yu Lu

Alert button

Automatic Evaluation for Mental Health Counseling using LLMs

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Anqi Li, Yu Lu, Nirui Song, Shuai Zhang, Lizhi Ma, Zhenzhong Lan

Viaarxiv icon

Unveiling the Secrets of Engaging Conversations: Factors that Keep Users Hooked on Role-Playing Dialog Agents

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Shuai Zhang, Yu Lu, Junwen Liu, Jia Yu, Huachuan Qiu, Yuming Yan, Zhenzhong Lan

Viaarxiv icon

FlowZero: Zero-Shot Text-to-Video Synthesis with LLM-Driven Dynamic Scene Syntax

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 27, 2023
Yu Lu, Linchao Zhu, Hehe Fan, Yi Yang

Viaarxiv icon

ActiveDC: Distribution Calibration for Active Finetuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Wenshuai Xu, Zhenhui Hu, Yu Lu, Jinzhou Meng, Qingjie Liu, Yunhong Wang

Viaarxiv icon

Data-Driven Modeling of an Unsaturated Bentonite Buffer Model Test Under High Temperatures Using an Enhanced Axisymmetric Reproducing Kernel Particle Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 24, 2023
Jonghyuk Baek, Yanran Wang, Xiaolong He, Yu Lu, John S. McCartney, J. S. Chen

Viaarxiv icon

NEOLAF, an LLM-powered neural-symbolic cognitive architecture

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 08, 2023
Richard Jiarui Tong, Cassie Chen Cao, Timothy Xueqian Lee, Guodong Zhao, Ray Wan, Feiyue Wang, Xiangen Hu, Robin Schmucker, Jinsheng Pan, Julian Quevedo, Yu Lu

Viaarxiv icon

AUGUST: an Automatic Generation Understudy for Synthesizing Conversational Recommendation Datasets

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 16, 2023
Yu Lu, Junwei Bao, Zichen Ma, Xiaoguang Han, Youzheng Wu, Shuguang Cui, Xiaodong He

Figure 1 for AUGUST: an Automatic Generation Understudy for Synthesizing Conversational Recommendation Datasets
Figure 2 for AUGUST: an Automatic Generation Understudy for Synthesizing Conversational Recommendation Datasets
Figure 3 for AUGUST: an Automatic Generation Understudy for Synthesizing Conversational Recommendation Datasets
Figure 4 for AUGUST: an Automatic Generation Understudy for Synthesizing Conversational Recommendation Datasets
Viaarxiv icon

Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 02, 2023
Canjia Li, Xiaoyang Wang, Dongdong Li, Yiding Liu, Yu Lu, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Simiu Gu, Dawei Yin

Figure 1 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 2 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 3 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Figure 4 for Pretrained Language Model based Web Search Ranking: From Relevance to Satisfaction
Viaarxiv icon

Rediscovery of Numerical Lüscher's Formula from the Neural Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 05, 2022
Yu Lu, Yi-Jia Wang, Ying Chen, Jia-Jun Wu

Figure 1 for Rediscovery of Numerical Lüscher's Formula from the Neural Network
Figure 2 for Rediscovery of Numerical Lüscher's Formula from the Neural Network
Figure 3 for Rediscovery of Numerical Lüscher's Formula from the Neural Network
Figure 4 for Rediscovery of Numerical Lüscher's Formula from the Neural Network
Viaarxiv icon

Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 12, 2022
Zichen Ma, Yu Lu, Wenye Li, Shuguang Cui

Figure 1 for Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives
Figure 2 for Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives
Figure 3 for Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives
Figure 4 for Personalizing or Not: Dynamically Personalized Federated Learning with Incentives
Viaarxiv icon