Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dawei Yin

Global Context Enhanced Social Recommendation with Hierarchical Graph Neural Networks


Oct 08, 2021
Huance Xu, Chao Huang, Yong Xu, Lianghao Xia, Hao Xing, Dawei Yin

* Published as a full paper at ICDM 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exposing Length Divergence Bias of Textual Matching Models


Sep 06, 2021
Lan Jiang, Tianshu Lyu, Chong Meng, Xiaoyong Lyu, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Language Model for Web-scale Retrieval in Baidu Search


Jun 30, 2021
Yiding Liu, Guan Huang, Jiaxiang Liu, Weixue Lu, Suqi Cheng, Yukun Li, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

* Accepted by KDD 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Question Generation with Commonsense Knowledge


Jun 19, 2021
Xin Jia, Hao Wang, Dawei Yin, Yunfang Wu

* Accepted by CCL2021 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Language Model based Ranking in Baidu Search


Jun 03, 2021
Lixin Zou, Shengqiang Zhang, Hengyi Cai, Dehong Ma, Suqi Cheng, Daiting Shi, Shuaiqiang Wang, Zhicong Cheng, Dawei Yin

* 9-pages, 3 figures, 7 tables, SIGKDD 2021 accepted paper 

  Access Paper or Ask Questions

Enhanced Doubly Robust Learning for Debiasing Post-click Conversion Rate Estimation


May 28, 2021
Siyuan Guo, Lixin Zou, Yiding Liu, Wenwen Ye, Suqi Cheng, Shuaiqiang Wang, Hechang Chen, Dawei Yin, Yi Chang

* 10 pages, 3 figures, accepted by SIGIR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Data-Efficient Reinforcement Learning for Malaria Control


May 05, 2021
Lixin Zou, Long Xia, Linfang Hou, Xiangyu Zhao, Dawei Yin

* 7 pages, 4 figures, IJCAI 2021 Accepted Paper 

  Access Paper or Ask Questions

First Target and Opinion then Polarity: Enhancing Target-opinion Correlation for Aspect Sentiment Triplet Extraction


Feb 22, 2021
Lianzhe Huang, Peiyi Wang, Sujian Li, Tianyu Liu, Xiaodong Zhang, Zhicong Cheng, Dawei Yin, Houfeng Wang


  Access Paper or Ask Questions

User-Inspired Posterior Network for Recommendation Reason Generation


Feb 16, 2021
Haolan Zhan, Hainan Zhang, Hongshen Chen, Lei Shen, Yanyan Lan, Zhuoye Ding, Dawei Yin

* SIGIR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SceneRec: Scene-Based Graph Neural Networks for Recommender Systems


Feb 12, 2021
Gang Wang, Ziyi Guo, Xiang Li, Dawei Yin, Shuai Ma


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Topical Relevance for Multi-Turn Dialogue Generation


Sep 27, 2020
Hainan Zhang, Yanyan Lan, Liang Pang, Hongshen Chen, Zhuoye Ding, Dawei Yin

* the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence(IJCAI 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

CAST: A Correlation-based Adaptive Spectral Clustering Algorithm on Multi-scale Data


Jun 08, 2020
Xiang Li, Ben Kao, Caihua Shan, Dawei Yin, Martin Ester


  Access Paper or Ask Questions

Robust Reinforcement Learning with Wasserstein Constraint


Jun 01, 2020
Linfang Hou, Liang Pang, Xin Hong, Yanyan Lan, Zhiming Ma, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Data Manipulation: Towards Effective Instance Learning for Neural Dialogue Generation via Learning to Augment and Reweight


Apr 07, 2020
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Yonghao Song, Cheng Zhang, Xiaofang Zhao, Dawei Yin

* To appear at ACL 2020 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Easy to Complex: Adaptive Multi-curricula Learning for Neural Dialogue Generation


Mar 16, 2020
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Cheng Zhang, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Yangxi Li, Dongsheng Duan, Dawei Yin

* Accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Posterior-GAN: Towards Informative and Coherent Response Generation with Posterior Generative Adversarial Network


Mar 04, 2020
Shaoxiong Feng, Hongshen Chen, Kan Li, Dawei Yin

* Accepted by AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Parameterization for Neural Dialogue Generation


Jan 18, 2020
Hengyi Cai, Hongshen Chen, Cheng Zhang, Yonghao Song, Xiaofang Zhao, Dawei Yin

* Published as a long paper in EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

GraphLIME: Local Interpretable Model Explanations for Graph Neural Networks


Jan 17, 2020
Qiang Huang, Makoto Yamada, Yuan Tian, Dinesh Singh, Dawei Yin, Yi Chang


  Access Paper or Ask Questions

Off-policy Learning for Multiple Loggers


Aug 05, 2019
Li He, Long Xia, Wei Zeng, Zhi-Ming Ma, Yihong Zhao, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions

Toward Simulating Environments in Reinforcement Learning Based Recommendations


Jun 27, 2019
Xiangyu Zhao, Long Xia, Zhuoye Ding, Dawei Yin, Jiliang Tang


  Access Paper or Ask Questions

Graph Neural Networks for Social Recommendation


Feb 19, 2019
Wenqi Fan, Yao Ma, Qing Li, Yuan He, Eric Zhao, Jiliang Tang, Dawei Yin

* accepted by www2019 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Product-Aware Answer Generation in E-Commerce Question-Answering


Jan 24, 2019
Shen Gao, Zhaochun Ren, Yihong Eric Zhao, Dongyan Zhao, Dawei Yin, Rui Yan

* Accepted by WSDM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning for Online Information Seeking


Dec 18, 2018
Xiangyu Zhao, Long Xia, Jiliang Tang, Dawei Yin


  Access Paper or Ask Questions