Alert button
Picture for Zhumin Chen

Zhumin Chen

Alert button

Privacy-Preserving Sequential Recommendation with Collaborative Confusion

Jan 09, 2024
Wei Wang, Yujie Lin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Tsunenori Mine, Jianli Zhao, Qiang Zhao, Moyan Zhang, Xianye Ben, Yujun Li

Viaarxiv icon

Zero-Shot Position Debiasing for Large Language Models

Jan 02, 2024
Zhongkun Liu, Zheng Chen, Mengqi Zhang, Zhaochun Ren, Zhumin Chen, Pengjie Ren

Viaarxiv icon

On the Effectiveness of Unlearning in Session-Based Recommendation

Dec 22, 2023
Xin Xin, Liu Yang, Ziqi Zhao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure

Dec 12, 2023
Jiyuan Yang, Yue Ding, Yidan Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fei Cai, Jun Ma, Rui Zhang, Zhaochun Ren, Xin Xin

Figure 1 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 2 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 3 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Figure 4 for Debiasing Sequential Recommenders through Distributionally Robust Optimization over System Exposure
Viaarxiv icon

Multi-Defendant Legal Judgment Prediction via Hierarchical Reasoning

Dec 10, 2023
Yougang Lyu, Jitai Hao, Zihan Wang, Kai Zhao, Shen Gao, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Fang Wang, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Learning Robust Sequential Recommenders through Confident Soft Labels

Nov 04, 2023
Shiguang Wu, Xin Xin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Instruction Distillation Makes Large Language Models Efficient Zero-shot Rankers

Nov 02, 2023
Weiwei Sun, Zheng Chen, Xinyu Ma, Lingyong Yan, Shuaiqiang Wang, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Dawei Yin, Zhaochun Ren

Viaarxiv icon

Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features

Oct 15, 2023
Zihan Wang, Ziqi Zhao, Zhumin Chen, Pengjie Ren, Maarten de Rijke, Zhaochun Ren

Figure 1 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 2 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 3 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Figure 4 for Generalizing Few-Shot Named Entity Recognizers to Unseen Domains with Type-Related Features
Viaarxiv icon

Confucius: Iterative Tool Learning from Introspection Feedback by Easy-to-Difficult Curriculum

Aug 27, 2023
Shen Gao, Zhengliang Shi, Minghang Zhu, Bowen Fang, Xin Xin, Pengjie Ren, Zhumin Chen, Jun Ma

Figure 1 for Confucius: Iterative Tool Learning from Introspection Feedback by Easy-to-Difficult Curriculum
Figure 2 for Confucius: Iterative Tool Learning from Introspection Feedback by Easy-to-Difficult Curriculum
Figure 3 for Confucius: Iterative Tool Learning from Introspection Feedback by Easy-to-Difficult Curriculum
Figure 4 for Confucius: Iterative Tool Learning from Introspection Feedback by Easy-to-Difficult Curriculum
Viaarxiv icon

Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community

Jul 27, 2023
Qingyao Ai, Ting Bai, Zhao Cao, Yi Chang, Jiawei Chen, Zhumin Chen, Zhiyong Cheng, Shoubin Dong, Zhicheng Dou, Fuli Feng, Shen Gao, Jiafeng Guo, Xiangnan He, Yanyan Lan, Chenliang Li, Yiqun Liu, Ziyu Lyu, Weizhi Ma, Jun Ma, Zhaochun Ren, Pengjie Ren, Zhiqiang Wang, Mingwen Wang, Ji-Rong Wen, Le Wu, Xin Xin, Jun Xu, Dawei Yin, Peng Zhang, Fan Zhang, Weinan Zhang, Min Zhang, Xiaofei Zhu

Figure 1 for Information Retrieval Meets Large Language Models: A Strategic Report from Chinese IR Community
Viaarxiv icon