Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Summary On The ICASSP 2022 Multi-Channel Multi-Party Meeting Transcription Grand ChallengeFan Yu , Shiliang Zhang , Pengcheng Guo , Yihui Fu , Zhihao Du , Siqi Zheng , Weilong Huang , Lei Xie , Zheng-Hua Tan , DeLiang Wang , Yanmin Qian , Kong Aik Lee , Zhijie Yan , Bin Ma , Xin Xu , Hui Bu

* 5 pages, 4 tables 

   Access Paper or Ask Questions

WenetSpeech: A 10000+ Hours Multi-domain Mandarin Corpus for Speech RecognitionBinbin Zhang , Hang Lv , Pengcheng Guo , Qijie Shao , Chao Yang , Lei Xie , Xin Xu , Hui Bu , Xiaoyu Chen , Chenchen Zeng , Di Wu , Zhendong Peng


   Access Paper or Ask Questions

M2MeT: The ICASSP 2022 Multi-Channel Multi-Party Meeting Transcription ChallengeFan Yu , Shiliang Zhang , Yihui Fu , Lei Xie , Siqi Zheng , Zhihao Du , Weilong Huang , Pengcheng Guo , Zhijie Yan , Bin Ma , Xin Xu , Hui Bu

* 5 pages 

   Access Paper or Ask Questions

AISHELL-4: An Open Source Dataset for Speech Enhancement, Separation, Recognition and Speaker Diarization in Conference ScenarioYihui Fu , Luyao Cheng , Shubo Lv , Yukai Jv , Yuxiang Kong , Zhuo Chen , Yanxin Hu , Lei Xie , Jian Wu , Hui Bu , Xin Xu , Jun Du , Jingdong Chen

* Submitted to Interspeech 2021 

   Access Paper or Ask Questions

The Multi-speaker Multi-style Voice Cloning Challenge 2021Qicong Xie , Xiaohai Tian , Guanghou Liu , Kun Song , Lei Xie , Zhiyong Wu , Hai Li , Song Shi , Haizhou Li , Fen Hong , Hui Bu , Xin Xu

* has been accepted to ICASSP 2021 

   Access Paper or Ask Questions

INTERSPEECH 2021 ConferencingSpeech Challenge: Towards Far-field Multi-Channel Speech Enhancement for Video ConferencingWei Rao , Yihui Fu , Yanxin Hu , Xin Xu , Yvkai Jv , Jiangyu Han , Zhongjie Jiang , Lei Xie , Yannan Wang , Shinji Watanabe , Zheng-Hua Tan , Hui Bu , Tao Yu , Shidong Shang

* 5 pages, submitted to INTERSPEECH 2021 

   Access Paper or Ask Questions

AISHELL-2: Transforming Mandarin ASR Research Into Industrial ScaleJiayu Du , Xingyu Na , Xuechen Liu , Hui Bu


   Access Paper or Ask Questions

AISHELL-1: An Open-Source Mandarin Speech Corpus and A Speech Recognition BaselineHui Bu , Jiayu Du , Xingyu Na , Bengu Wu , Hao Zheng

* Oriental COCOSDA 2017 

   Access Paper or Ask Questions