Alert button
Picture for Yin Zhang

Yin Zhang

Alert button

Domain Adaptive Detection of MAVs: A Benchmark and Noise Suppression Network

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Yin Zhang, Jinhong Deng, Peidong Liu, Wen Li, Shiyu Zhao

Viaarxiv icon

Effective Two-Stage Knowledge Transfer for Multi-Entity Cross-Domain Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 29, 2024
Jianyu Guan, Zongming Yin, Tianyi Zhang, Leihui Chen, Yin Zhang, Fei Huang, Jufeng Chen, Shuguang Han

Viaarxiv icon

A Bearing-Angle Approach for Unknown Target Motion Analysis Based on Visual Measurements

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 30, 2024
Zian Ning, Yin Zhang, Jianan Li, Zhang Chen, Shiyu Zhao

Viaarxiv icon

TeleChat Technical Report

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Zihan Wang, Xinzhang Liu, Shixuan Liu, Yitong Yao, Yuyao Huang, Zhongjiang He, Xuelong Li, Yongxiang Li, Zhonghao Che, Zhaoxi Zhang, Yan Wang, Xin Wang, Luwen Pu, Huihan Xu, Ruiyu Fang, Yu Zhao, Jie Zhang, Xiaomeng Huang, Zhilong Lu, Jiaxin Peng, Wenjun Zheng, Shiquan Wang, Bingkai Yang, Xuewei he, Zhuoru Jiang, Qiyi Xie, Yanhan Zhang, Zhongqiu Li, Lingling Shi, Weiwei Fu, Yin Zhang, Zilu Huang, Sishi Xiong, Yuxiang Zhang, Chao Wang, Shuangyong Song

Viaarxiv icon

Global-Local MAV Detection under Challenging Conditions based on Appearance and Motion

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 18, 2023
Hanqing Guo, Ye Zheng, Yin Zhang, Zhi Gao, Shiyu Zhao

Viaarxiv icon

Why "classic" Transformers are shallow and how to make them go deep

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 11, 2023
Yueyao Yu, Yin Zhang

Figure 1 for Why "classic" Transformers are shallow and how to make them go deep
Figure 2 for Why "classic" Transformers are shallow and how to make them go deep
Figure 3 for Why "classic" Transformers are shallow and how to make them go deep
Figure 4 for Why "classic" Transformers are shallow and how to make them go deep
Viaarxiv icon

HierarchicalContrast: A Coarse-to-Fine Contrastive Learning Framework for Cross-Domain Zero-Shot Slot Filling

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 20, 2023
Junwen Zhang, Yin Zhang

Figure 1 for HierarchicalContrast: A Coarse-to-Fine Contrastive Learning Framework for Cross-Domain Zero-Shot Slot Filling
Figure 2 for HierarchicalContrast: A Coarse-to-Fine Contrastive Learning Framework for Cross-Domain Zero-Shot Slot Filling
Figure 3 for HierarchicalContrast: A Coarse-to-Fine Contrastive Learning Framework for Cross-Domain Zero-Shot Slot Filling
Figure 4 for HierarchicalContrast: A Coarse-to-Fine Contrastive Learning Framework for Cross-Domain Zero-Shot Slot Filling
Viaarxiv icon

Large Language Models Are Also Good Prototypical Commonsense Reasoners

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 22, 2023
Chenin Li, Qianglong Chen, Yin Zhang, Yifei Zhang, Hongxiang Yao

Viaarxiv icon

SAR ATR Method with Limited Training Data via an Embedded Feature Augmenter and Dynamic Hierarchical-Feature Refiner

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 01, 2023
Chenwei Wang, Siyi Luo, Yulin Huang, Jifang Pei, Yin Zhang, Jianyu Yang

Figure 1 for SAR ATR Method with Limited Training Data via an Embedded Feature Augmenter and Dynamic Hierarchical-Feature Refiner
Figure 2 for SAR ATR Method with Limited Training Data via an Embedded Feature Augmenter and Dynamic Hierarchical-Feature Refiner
Figure 3 for SAR ATR Method with Limited Training Data via an Embedded Feature Augmenter and Dynamic Hierarchical-Feature Refiner
Figure 4 for SAR ATR Method with Limited Training Data via an Embedded Feature Augmenter and Dynamic Hierarchical-Feature Refiner
Viaarxiv icon