Alert button
Picture for Pan Zhou

Pan Zhou

Alert button

MLLM-as-a-Judge: Assessing Multimodal LLM-as-a-Judge with Vision-Language Benchmark

Feb 07, 2024
Dongping Chen, Ruoxi Chen, Shilin Zhang, Yinuo Liu, Yaochen Wang, Huichi Zhou, Qihui Zhang, Pan Zhou, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Consistent3D: Towards Consistent High-Fidelity Text-to-3D Generation with Deterministic Sampling Prior

Jan 17, 2024
Zike Wu, Pan Zhou, Xuanyu Yi, Xiaoding Yuan, Hanwang Zhang

Viaarxiv icon

The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Wei Chen, Pan Zhou, Lei Xie

Figure 1 for The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023
Figure 2 for The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023
Viaarxiv icon

ICMC-ASR: The ICASSP 2024 In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Yue Li, Ao Zhang, Jiayao Sun, Lei Xie, Wei Chen, Pan Zhou, Hui Bu, Xin Xu, Binbin Zhang, Zhuo Chen, Jian Wu, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Sun Li

Viaarxiv icon

MLCA-AVSR: Multi-Layer Cross Attention Fusion based Audio-Visual Speech Recognition

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Pan Zhou, Lei Xie

Viaarxiv icon

U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias

Dec 15, 2023
Ao Zhang, Pan Zhou, Kaixun Huang, Yong Zou, Ming Liu, Lei Xie

Figure 1 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 2 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 3 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Figure 4 for U2-KWS: Unified Two-pass Open-vocabulary Keyword Spotting with Keyword Bias
Viaarxiv icon

Automatic channel selection and spatial feature integration for multi-channel speech recognition across various array topologies

Dec 15, 2023
Bingshen Mu, Pengcheng Guo, Dake Guo, Pan Zhou, Wei Chen, Lei Xie

Viaarxiv icon

Towards Inductive Robustness: Distilling and Fostering Wave-induced Resonance in Transductive GCNs Against Graph Adversarial Attacks

Dec 14, 2023
Ao Liu, Wenshan Li, Tao Li, Beibei Li, Hanyuan Huang, Pan Zhou

Viaarxiv icon

Genixer: Empowering Multimodal Large Language Models as a Powerful Data Generator

Dec 11, 2023
Henry Hengyuan Zhao, Pan Zhou, Mike Zheng Shou

Viaarxiv icon

Let's Think Outside the Box: Exploring Leap-of-Thought in Large Language Models with Creative Humor Generation

Dec 06, 2023
Shanshan Zhong, Zhongzhan Huang, Shanghua Gao, Wushao Wen, Liang Lin, Marinka Zitnik, Pan Zhou

Viaarxiv icon