Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Composed Image Retrieval with Text Feedback via Multi-grained Uncertainty Regularization


Nov 14, 2022
Yiyang Chen, Zhedong Zheng, Wei Ji, Leigang Qu, Tat-Seng Chua

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

MetaComp: Learning to Adapt for Online Depth Completion


Jul 21, 2022
Yang Chen, Shanshan Zhao, Wei Ji, Mingming Gong, Liping Xie

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Invariant Grounding for Video Question Answering


Jun 06, 2022
Yicong Li, Xiang Wang, Junbin Xiao, Wei Ji, Tat-Seng Chua

Add code

* CVPR2022 Oral 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PEVL: Position-enhanced Pre-training and Prompt Tuning for Vision-language Models


May 23, 2022
Yuan Yao, Qianyu Chen, Ao Zhang, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Promoting Saliency From Depth: Deep Unsupervised RGB-D Saliency Detection


May 15, 2022
Wei Ji, Jingjing Li, Qi Bi, Chuan Guo, Jie Liu, Li Cheng

Add code

* This paper appeared at ICLR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

3D Magic Mirror: Clothing Reconstruction from a Single Image via a Causal Perspective


Apr 27, 2022
Zhedong Zheng, Jiayin Zhu, Wei Ji, Yi Yang, Tat-Seng Chua

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Fine-Grained Scene Graph Generation with Data Transfer


Mar 22, 2022
Ao Zhang, Yuan Yao, Qianyu Chen, Wei Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Tat-Seng Chua

Add code

* 15 pages, 10 figures, conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video Question Answering: Datasets, Algorithms and Challenges


Mar 02, 2022
Yaoyao Zhong, Wei Ji, Junbin Xiao, Yicong Li, Weihong Deng, Tat-Seng Chua

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Content-Variant Reference Image Quality Assessment via Knowledge Distillation


Feb 26, 2022
Guanghao Yin, Wei Wang, Zehuan Yuan, Chuchu Han, Wei Ji, Shouqian Sun, Changhu Wang

Add code

* AAAI2022 oral accepted 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Video as Conditional Graph Hierarchy for Multi-Granular Question Answering


Dec 12, 2021
Junbin Xiao, Angela Yao, Zhiyuan Liu, Yicong Li, Wei Ji, Tat-Seng Chua

Add code

* Accepted to prepresent at AAAI'22 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>