Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Siyu Chen

Siyu Chen

Massachusetts Institute of Technology USA

Few-shot Forgery Detection via Guided Adversarial InterpolationHaonan Qiu , Siyu Chen , Bei Gan , Kun Wang , Huafeng Shi , Jing Shao , Ziwei Liu


   Access Paper or Ask Questions

X-Learner: Learning Cross Sources and Tasks for Universal Visual RepresentationYinan He , Gengshi Huang , Siyu Chen , Jianing Teng , Wang Kun , Zhenfei Yin , Lu Sheng , Ziwei Liu , Yu Qiao , Jing Shao

* 12 pages, 4 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Flow Meets Replicator Dynamics: A Mean-Field Analysis of Representation Learning in Actor-CriticYufeng Zhang , Siyu Chen , Zhuoran Yang , Michael I. Jordan , Zhaoran Wang

* 41 pages, accepted to NeurIPS 2021 

   Access Paper or Ask Questions

INTERN: A New Learning Paradigm Towards General VisionJing Shao , Siyu Chen , Yangguang Li , Kun Wang , Zhenfei Yin , Yinan He , Jianing Teng , Qinghong Sun , Mengya Gao , Jihao Liu , Gengshi Huang , Guanglu Song , Yichao Wu , Yuming Huang , Fenggang Liu , Huan Peng , Shuo Qin , Chengyu Wang , Yujie Wang , Conghui He , Ding Liang , Yu Liu , Fengwei Yu , Junjie Yan , Dahua Lin , Xiaogang Wang , Yu Qiao


   Access Paper or Ask Questions

Video Temporal Relationship Mining for Data-Efficient Person Re-identificationSiyu Chen , Dengjie Li , Lishuai Gao , Fan Liang , Wei Zhang , Lin Ma


   Access Paper or Ask Questions

ForgeryNet: A Versatile Benchmark for Comprehensive Forgery AnalysisYinan He , Bei Gan , Siyu Chen , Yichun Zhou , Guojun Yin , Luchuan Song , Lu Sheng , Jing Shao , Ziwei Liu

* 17 pages, 11 figures, Accepted to CVPR 2021 (Oral), project webpage: https://yinanhe.github.io/projects/forgerynet.html 

   Access Paper or Ask Questions

Maximum a posteriori signal recovery for optical coherence tomography angiography image generation and denoisingLennart Husvogt , Stefan B. Ploner , Siyu Chen , Daniel Stromer , Julia Schottenhamml , A. Yasin Alibhai , Eric Moult , Nadia K. Waheed , James G. Fujimoto , Andreas Maier

* 14 pages, 4 figures, to be published in Biomedical Optics Express 

   Access Paper or Ask Questions

RANDOM MASK: Towards Robust Convolutional Neural NetworksTiange Luo , Tianle Cai , Mengxiao Zhang , Siyu Chen , Liwei Wang

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.08432 

   Access Paper or Ask Questions

Actor-Context-Actor Relation Network for Spatio-Temporal Action LocalizationJunting Pan , Siyu Chen , Zheng Shou , Jing Shao , Hongsheng Li

* 1st place solution in ActivityNet Challenge 2020 -- AVA-Kinetics Task 

   Access Paper or Ask Questions

1st place solution for AVA-Kinetics Crossover in AcitivityNet Challenge 2020Siyu Chen , Junting Pan , Guanglu Song , Manyuan Zhang , Hao Shao , Ziyi Lin , Jing Shao , Hongsheng Li , Yu Liu

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.07976 

   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>