Alert button
Picture for Luping Liu

Luping Liu

Alert button

Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers

Dec 15, 2023
Haifeng Huang, Zehan Wang, Rongjie Huang, Luping Liu, Xize Cheng, Yang Zhao, Tao Jin, Zhou Zhao

Figure 1 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 2 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 3 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Figure 4 for Chat-3D v2: Bridging 3D Scene and Large Language Models with Object Identifiers
Viaarxiv icon

Extending Multi-modal Contrastive Representations

Oct 13, 2023
Zehan Wang, Ziang Zhang, Luping Liu, Yang Zhao, Haifeng Huang, Tao Jin, Zhou Zhao

Figure 1 for Extending Multi-modal Contrastive Representations
Figure 2 for Extending Multi-modal Contrastive Representations
Figure 3 for Extending Multi-modal Contrastive Representations
Figure 4 for Extending Multi-modal Contrastive Representations
Viaarxiv icon

Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation

Jun 04, 2023
Luping Liu, Zijian Zhang, Yi Ren, Rongjie Huang, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 2 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 3 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Figure 4 for Detector Guidance for Multi-Object Text-to-Image Generation
Viaarxiv icon

Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation

May 30, 2023
Rongjie Huang, Chunlei Zhang, Yongqi Wang, Dongchao Yang, Luping Liu, Zhenhui Ye, Ziyue Jiang, Chao Weng, Zhou Zhao, Dong Yu

Figure 1 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 2 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 3 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Figure 4 for Make-A-Voice: Unified Voice Synthesis With Discrete Representation
Viaarxiv icon

PTQD: Accurate Post-Training Quantization for Diffusion Models

May 18, 2023
Yefei He, Luping Liu, Jing Liu, Weijia Wu, Hong Zhou, Bohan Zhuang

Figure 1 for PTQD: Accurate Post-Training Quantization for Diffusion Models
Figure 2 for PTQD: Accurate Post-Training Quantization for Diffusion Models
Figure 3 for PTQD: Accurate Post-Training Quantization for Diffusion Models
Figure 4 for PTQD: Accurate Post-Training Quantization for Diffusion Models
Viaarxiv icon

ERA-Solver: Error-Robust Adams Solver for Fast Sampling of Diffusion Probabilistic Models

Feb 06, 2023
Shengmeng Li, Luping Liu, Zenghao Chai, Runnan Li, Xu Tan

Figure 1 for ERA-Solver: Error-Robust Adams Solver for Fast Sampling of Diffusion Probabilistic Models
Figure 2 for ERA-Solver: Error-Robust Adams Solver for Fast Sampling of Diffusion Probabilistic Models
Figure 3 for ERA-Solver: Error-Robust Adams Solver for Fast Sampling of Diffusion Probabilistic Models
Figure 4 for ERA-Solver: Error-Robust Adams Solver for Fast Sampling of Diffusion Probabilistic Models
Viaarxiv icon

Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models

Jan 30, 2023
Rongjie Huang, Jiawei Huang, Dongchao Yang, Yi Ren, Luping Liu, Mingze Li, Zhenhui Ye, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models
Figure 2 for Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models
Figure 3 for Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models
Figure 4 for Make-An-Audio: Text-To-Audio Generation with Prompt-Enhanced Diffusion Models
Viaarxiv icon

Diffusion Denoising Process for Perceptron Bias in Out-of-distribution Detection

Nov 21, 2022
Luping Liu, Yi Ren, Xize Cheng, Zhou Zhao

Figure 1 for Diffusion Denoising Process for Perceptron Bias in Out-of-distribution Detection
Figure 2 for Diffusion Denoising Process for Perceptron Bias in Out-of-distribution Detection
Figure 3 for Diffusion Denoising Process for Perceptron Bias in Out-of-distribution Detection
Figure 4 for Diffusion Denoising Process for Perceptron Bias in Out-of-distribution Detection
Viaarxiv icon

Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds

Feb 20, 2022
Luping Liu, Yi Ren, Zhijie Lin, Zhou Zhao

Figure 1 for Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds
Figure 2 for Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds
Figure 3 for Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds
Figure 4 for Pseudo Numerical Methods for Diffusion Models on Manifolds
Viaarxiv icon