Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yuhan Wang

3D RegNet: Deep Learning Model for COVID-19 Diagnosis on Chest CT Image


Jul 08, 2021
Haibo Qi, Yuhan Wang, Xinyu Liu


  Access Paper or Ask Questions

HifiFace: 3D Shape and Semantic Prior Guided High Fidelity Face Swapping


Jun 18, 2021
Yuhan Wang, Xu Chen, Junwei Zhu, Wenqing Chu, Ying Tai, Chengjie Wang, Jilin Li, Yongjian Wu, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* Accepted to IJCAI 2021, project website: https://johann.wang/HifiFace 

  Access Paper or Ask Questions

Effective and Sparse Count-Sketch via k-means clustering


Nov 26, 2020
Yuhan Wang, Zijian Lei, Liang Lan

* 8 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

CurricularFace: Adaptive Curriculum Learning Loss for Deep Face Recognition


Apr 01, 2020
Yuge Huang, Yuhan Wang, Ying Tai, Xiaoming Liu, Pengcheng Shen, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Intelligent Home 3D: Automatic 3D-House Design from Linguistic Descriptions Only


Mar 01, 2020
Qi Chen, Qi Wu, Rui Tang, Yuhan Wang, Shuai Wang, Mingkui Tan

* To appear in CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions