Alert button
Picture for Huadai Liu

Huadai Liu

Alert button

AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation

May 24, 2023
Rongjie Huang, Huadai Liu, Xize Cheng, Yi Ren, Linjun Li, Zhenhui Ye, Jinzheng He, Lichao Zhang, Jinglin Liu, Xiang Yin, Zhou Zhao

Figure 1 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 2 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 3 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Figure 4 for AV-TranSpeech: Audio-Visual Robust Speech-to-Speech Translation
Viaarxiv icon

ViT-TTS: Visual Text-to-Speech with Scalable Diffusion Transformer

May 22, 2023
Huadai Liu, Rongjie Huang, Xuan Lin, Wenqiang Xu, Maozong Zheng, Hong Chen, Jinzheng He, Zhou Zhao

Figure 1 for ViT-TTS: Visual Text-to-Speech with Scalable Diffusion Transformer
Figure 2 for ViT-TTS: Visual Text-to-Speech with Scalable Diffusion Transformer
Figure 3 for ViT-TTS: Visual Text-to-Speech with Scalable Diffusion Transformer
Figure 4 for ViT-TTS: Visual Text-to-Speech with Scalable Diffusion Transformer
Viaarxiv icon

Wav2SQL: Direct Generalizable Speech-To-SQL Parsing

May 21, 2023
Huadai Liu, Rongjie Huang, Jinzheng He, Gang Sun, Ran Shen, Xize Cheng, Zhou Zhao

Figure 1 for Wav2SQL: Direct Generalizable Speech-To-SQL Parsing
Figure 2 for Wav2SQL: Direct Generalizable Speech-To-SQL Parsing
Figure 3 for Wav2SQL: Direct Generalizable Speech-To-SQL Parsing
Figure 4 for Wav2SQL: Direct Generalizable Speech-To-SQL Parsing
Viaarxiv icon

RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis

May 18, 2023
Jinzheng He, Jinglin Liu, Zhenhui Ye, Rongjie Huang, Chenye Cui, Huadai Liu, Zhou Zhao

Figure 1 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 2 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 3 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Figure 4 for RMSSinger: Realistic-Music-Score based Singing Voice Synthesis
Viaarxiv icon

ProDiff: Progressive Fast Diffusion Model For High-Quality Text-to-Speech

Jul 13, 2022
Rongjie Huang, Zhou Zhao, Huadai Liu, Jinglin Liu, Chenye Cui, Yi Ren

Figure 1 for ProDiff: Progressive Fast Diffusion Model For High-Quality Text-to-Speech
Figure 2 for ProDiff: Progressive Fast Diffusion Model For High-Quality Text-to-Speech
Figure 3 for ProDiff: Progressive Fast Diffusion Model For High-Quality Text-to-Speech
Figure 4 for ProDiff: Progressive Fast Diffusion Model For High-Quality Text-to-Speech
Viaarxiv icon

TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation

May 25, 2022
Rongjie Huang, Zhou Zhao, Jinglin Liu, Huadai Liu, Yi Ren, Lichao Zhang, Jinzheng He

Figure 1 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 2 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 3 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Figure 4 for TranSpeech: Speech-to-Speech Translation With Bilateral Perturbation
Viaarxiv icon