Alert button
Picture for Xiu Li

Xiu Li

Alert button

SEABO: A Simple Search-Based Method for Offline Imitation Learning

Feb 06, 2024
Jiafei Lyu, Xiaoteng Ma, Le Wan, Runze Liu, Xiu Li, Zongqing Lu

Viaarxiv icon

Understanding What Affects Generalization Gap in Visual Reinforcement Learning: Theory and Empirical Evidence

Feb 05, 2024
Jiafei Lyu, Le Wan, Xiu Li, Zongqing Lu

Viaarxiv icon

BATON: Aligning Text-to-Audio Model with Human Preference Feedback

Feb 01, 2024
Huan Liao, Haonan Han, Kai Yang, Tianjiao Du, Rui Yang, Zunnan Xu, Qinmei Xu, Jingquan Liu, Jiasheng Lu, Xiu Li

Viaarxiv icon

CreativeSynth: Creative Blending and Synthesis of Visual Arts based on Multimodal Diffusion

Jan 30, 2024
Nisha Huang, Weiming Dong, Yuxin Zhang, Fan Tang, Ronghui Li, Chongyang Ma, Xiu Li, Changsheng Xu

Viaarxiv icon

Exploration and Anti-Exploration with Distributional Random Network Distillation

Jan 25, 2024
Kai Yang, Jian Tao, Jiafei Lyu, Xiu Li

Viaarxiv icon

Text2Avatar: Text to 3D Human Avatar Generation with Codebook-Driven Body Controllable Attribute

Jan 01, 2024
Chaoqun Gong, Yuqin Dai, Ronghui Li, Achun Bao, Jun Li, Jian Yang, Yachao Zhang, Xiu Li

Viaarxiv icon

Exploring Multi-Modal Control in Music-Driven Dance Generation

Jan 01, 2024
Ronghui Li, Yuqin Dai, Yachao Zhang, Jun Li, Jian Yang, Jie Guo, Xiu Li

Viaarxiv icon

1st Place Solution for 5th LSVOS Challenge: Referring Video Object Segmentation

Jan 01, 2024
Zhuoyan Luo, Yicheng Xiao, Yong Liu, Yitong Wang, Yansong Tang, Xiu Li, Yujiu Yang

Viaarxiv icon

Chain of Generation: Multi-Modal Gesture Synthesis via Cascaded Conditional Control

Dec 26, 2023
Zunnan Xu, Yachao Zhang, Sicheng Yang, Ronghui Li, Xiu Li

Viaarxiv icon

Realistic Human Motion Generation with Cross-Diffusion Models

Dec 18, 2023
Zeping Ren, Shaoli Huang, Xiu Li

Viaarxiv icon