Alert button
Picture for Chen Ma

Chen Ma

Alert button

Treatment-Aware Hyperbolic Representation Learning for Causal Effect Estimation with Social Networks

Jan 12, 2024
Ziqiang Cui, Xing Tang, Yang Qiao, Bowei He, Liang Chen, Xiuqiang He, Chen Ma

Viaarxiv icon

Less or More From Teacher: Exploiting Trilateral Geometry For Knowledge Distillation

Jan 01, 2024
Chengming Hu, Haolun Wu, Xuan Li, Chen Ma, Xi Chen, Jun Yan, Boyu Wang, Xue Liu

Viaarxiv icon

SlowTrack: Increasing the Latency of Camera-based Perception in Autonomous Driving Using Adversarial Examples

Dec 26, 2023
Chen Ma, Ningfei Wang, Qi Alfred Chen, Chao Shen

Viaarxiv icon

Large Language Models as Topological Structure Enhancers for Text-Attributed Graphs

Nov 24, 2023
Shengyin Sun, Yuxiang Ren, Chen Ma, Xuecang Zhang

Viaarxiv icon

Towards Hybrid-grained Feature Interaction Selection for Deep Sparse Network

Oct 30, 2023
Fuyuan Lyu, Xing Tang, Dugang Liu, Chen Ma, Weihong Luo, Liang Chen, Xiuqiang He, Xue Liu

Figure 1 for Towards Hybrid-grained Feature Interaction Selection for Deep Sparse Network
Figure 2 for Towards Hybrid-grained Feature Interaction Selection for Deep Sparse Network
Figure 3 for Towards Hybrid-grained Feature Interaction Selection for Deep Sparse Network
Figure 4 for Towards Hybrid-grained Feature Interaction Selection for Deep Sparse Network
Viaarxiv icon

Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning

Oct 17, 2023
Bowei He, Zexu Sun, Jinxin Liu, Shuai Zhang, Xu Chen, Chen Ma

Figure 1 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 2 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 3 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Figure 4 for Offline Imitation Learning with Variational Counterfactual Reasoning
Viaarxiv icon

Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization

Oct 10, 2023
Zexu Sun, Bowei He, Ming Ma, Jiakai Tang, Yuchen Wang, Chen Ma, Dugang Liu

Figure 1 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 2 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 3 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Figure 4 for Robustness-enhanced Uplift Modeling with Adversarial Feature Desensitization
Viaarxiv icon