Alert button
Picture for Zhihong Liu

Zhihong Liu

Alert button

2D-Shapley: A Framework for Fragmented Data Valuation

Jun 18, 2023
Zhihong Liu, Hoang Anh Just, Xiangyu Chang, Xi Chen, Ruoxi Jia

Figure 1 for 2D-Shapley: A Framework for Fragmented Data Valuation
Figure 2 for 2D-Shapley: A Framework for Fragmented Data Valuation
Figure 3 for 2D-Shapley: A Framework for Fragmented Data Valuation
Figure 4 for 2D-Shapley: A Framework for Fragmented Data Valuation
Viaarxiv icon

Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network

Aug 04, 2022
Yang Nan, Peng Tang, Guyue Zhang, Caihong Zeng, Zhihong Liu, Zhifan Gao, Heye Zhang, Guang Yang

Figure 1 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 2 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 3 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 4 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Viaarxiv icon

Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology

Mar 11, 2022
Yang Nan, Fengyi Li, Peng Tang, Guyue Zhang, Caihong Zeng, Guotong Xie, Zhihong Liu, Guang Yang

Figure 1 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 2 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 3 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 4 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Viaarxiv icon

Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019

Aug 21, 2020
Zhang Li, Jiehua Zhang, Tao Tan, Xichao Teng, Xiaoliang Sun, Yang Li, Lihong Liu, Yang Xiao, Byungjae Lee, Yilong Li, Qianni Zhang, Shujiao Sun, Yushan Zheng, Junyu Yan, Ni Li, Yiyu Hong, Junsu Ko, Hyun Jung, Yanling Liu, Yu-cheng Chen, Ching-wei Wang, Vladimir Yurovskiy, Pavel Maevskikh, Vahid Khanagha, Yi Jiang, Xiangjun Feng, Zhihong Liu, Daiqiang Li, Peter J. Schüffler, Qifeng Yu, Hui Chen, Yuling Tang, Geert Litjens

Figure 1 for Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019
Figure 2 for Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019
Figure 3 for Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019
Figure 4 for Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-slide Histopathology Images -- the ACDC@LungHP Challenge 2019
Viaarxiv icon

Mission Oriented Miniature Fixed-wing UAV Swarms: A Multi-layered and Distributed Architecture

Dec 13, 2019
Zhihong Liu, Xiangke Wang, Lincheng Shen, Shulong Zhao, Yirui Cong, Jie Li, Dong Yin, Shengde Jia, Xiaojia Xiang

Figure 1 for Mission Oriented Miniature Fixed-wing UAV Swarms: A Multi-layered and Distributed Architecture
Figure 2 for Mission Oriented Miniature Fixed-wing UAV Swarms: A Multi-layered and Distributed Architecture
Figure 3 for Mission Oriented Miniature Fixed-wing UAV Swarms: A Multi-layered and Distributed Architecture
Figure 4 for Mission Oriented Miniature Fixed-wing UAV Swarms: A Multi-layered and Distributed Architecture
Viaarxiv icon

P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification

May 30, 2019
Bingzhe Wu, Shiwan Zhao, Guangyu Sun, Xiaolu Zhang, Zhong Su, Caihong Zeng, Zhihong Liu

Figure 1 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 2 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 3 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 4 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Viaarxiv icon

G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification

Jun 30, 2018
Bingzhe Wu, Xiaolu Zhang, Shiwan Zhao, Lingxi Xie, Caihong Zeng, Zhihong Liu, Guangyu Sun

Figure 1 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 2 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 3 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 4 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Viaarxiv icon