Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xingyu Chen

MBDF-Net: Multi-Branch Deep Fusion Network for 3D Object Detection


Aug 29, 2021
Xun Tan, Xingyu Chen, Guowei Zhang, Jishiyu Ding, Xuguang Lan


  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Human Motion Prediction via A Bayesian Neural Network


Jul 14, 2021
Jie Xu, Xingyu Chen, Xuguang Lan, Nanning Zheng

* Accepted at ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HybrUR: A Hybrid Physical-Neural Solution for Unsupervised Underwater Image Restoration


Jul 06, 2021
Shuaizheng Yan, Xingyu Chen, Zhengxing Wu, Jian Wang, Yue Lu, Min Tan, Junzhi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Word-Free Spoken Language Understanding for Mandarin-Chinese


Jul 01, 2021
Zhiyuan Guo, Yuexin Li, Guo Chen, Xingyu Chen, Akshat Gupta


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Feature Alignment for Adversarial Training


Jun 16, 2021
Tao Wang, Ruixin Zhang, Xingyu Chen, Kai Zhao, Xiaolin Huang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Camera-Space Hand Mesh Recovery via Semantic Aggregation and Adaptive 2D-1D Registration


Mar 31, 2021
Xingyu Chen, Yufeng Liu, Chongyang Ma, Jianlong Chang, Huayan Wang, Tian Chen, Xiaoyan Guo, Pengfei Wan, Wen Zheng

* CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

SDD-FIQA: Unsupervised Face Image Quality Assessment with Similarity Distribution Distance


Mar 10, 2021
Fu-Zhao Ou, Xingyu Chen, Ruixin Zhang, Yuge Huang, Shaoxin Li, Jilin Li, Yong Li, Liujuan Cao, Yuan-Gen Wang

* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WebSRC: A Dataset for Web-Based Structural Reading Comprehension


Jan 23, 2021
Lu Chen, Xingyu Chen, Zihan Zhao, Danyang Zhang, Jiabao Ji, Ao Luo, Yuxuan Xiong, Kai Yu

* 13 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

img2pose: Face Alignment and Detection via 6DoF, Face Pose Estimation


Dec 14, 2020
Vitor Albiero, Xingyu Chen, Xi Yin, Guan Pang, Tal Hassner

* Joint first authorship: Vitor Albiero and Xingyu Chen 

  Access Paper or Ask Questions

S3ML: A Secure Serving System for Machine Learning Inference


Oct 13, 2020
Junming Ma, Chaofan Yu, Aihui Zhou, Bingzhe Wu, Xibin Wu, Xingyu Chen, Xiangqun Chen, Lei Wang, Donggang Cao


  Access Paper or Ask Questions

A Boundary Based Out-of-Distribution Classifier for Generalized Zero-Shot Learning


Aug 09, 2020
Xingyu Chen, Xuguang Lan, Fuchun Sun, Nanning Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Reveal of Domain Effect: How Visual Restoration Contributes to Object Detection in Aquatic Scenes


Mar 04, 2020
Xingyu Chen, Yue Lu, Zhengxing Wu, Junzhi Yu, Li Wen


  Access Paper or Ask Questions

Continuity, Stability, and Integration: Novel Tracking-Based Perspectives for Temporal Object Detection


Dec 22, 2019
Xingyu Chen, Zhengxing Wu, Junzhi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Proportionally Fair Clustering


May 10, 2019
Xingyu Chen, Brandon Fain, Charles Lyu, Kamesh Munagala

* To appear in ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-Time Accurate Object Detection in Both Images and Videos Based on Dual Refinement


Dec 17, 2018
Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Li Wen


  Access Paper or Ask Questions

Dual Refinement Network for Single-Shot Object Detection


Sep 18, 2018
Xingyu Chen, Xiyuan Yang, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Junzhi Yu


  Access Paper or Ask Questions

Temporally Identity-Aware SSD with Attentional LSTM


Apr 26, 2018
Xingyu Chen, Junzhi Yu, Zhengxing Wu


  Access Paper or Ask Questions

Towards Quality Advancement of Underwater Machine Vision with Generative Adversarial Networks


Jan 16, 2018
Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Xi Fang, Li Wen

* Submitted to IEEE Trans. Image Process 

  Access Paper or Ask Questions