Alert button
Picture for Caihong Zeng

Caihong Zeng

Alert button

Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network

Aug 04, 2022
Yang Nan, Peng Tang, Guyue Zhang, Caihong Zeng, Zhihong Liu, Zhifan Gao, Heye Zhang, Guang Yang

Figure 1 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 2 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 3 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Figure 4 for Unsupervised Tissue Segmentation via Deep Constrained Gaussian Network
Viaarxiv icon

Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology

Mar 11, 2022
Yang Nan, Fengyi Li, Peng Tang, Guyue Zhang, Caihong Zeng, Guotong Xie, Zhihong Liu, Guang Yang

Figure 1 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 2 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 3 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Figure 4 for Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology
Viaarxiv icon

P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification

May 30, 2019
Bingzhe Wu, Shiwan Zhao, Guangyu Sun, Xiaolu Zhang, Zhong Su, Caihong Zeng, Zhihong Liu

Figure 1 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 2 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 3 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Figure 4 for P3SGD: Patient Privacy Preserving SGD for Regularizing Deep CNNs in Pathological Image Classification
Viaarxiv icon

G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification

Jun 30, 2018
Bingzhe Wu, Xiaolu Zhang, Shiwan Zhao, Lingxi Xie, Caihong Zeng, Zhihong Liu, Guangyu Sun

Figure 1 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 2 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 3 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Figure 4 for G2C: A Generator-to-Classifier Framework Integrating Multi-Stained Visual Cues for Pathological Glomerulus Classification
Viaarxiv icon