Alert button
Picture for Tao Tan

Tao Tan

Alert button

LLM-Detector: Improving AI-Generated Chinese Text Detection with Open-Source LLM Instruction Tuning

Feb 02, 2024
Rongsheng Wang, Haoming Chen, Ruizhe Zhou, Han Ma, Yaofei Duan, Yanlan Kang, Songhua Yang, Baoyu Fan, Tao Tan

Viaarxiv icon

To deform or not: treatment-aware longitudinal registration for breast DCE-MRI during neoadjuvant chemotherapy via unsupervised keypoints detection

Jan 17, 2024
Luyi Han, Tao Tan, Tianyu Zhang, Yuan Gao, Xin Wang, Valentina Longo, Sofía Ventura-Díaz, Anna D'Angelo, Jonas Teuwen, Ritse Mann

Viaarxiv icon

Aurora:Activating Chinese chat capability for Mixtral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning

Jan 01, 2024
Rongsheng Wang, Haoming Chen, Ruizhe Zhou, Yaofei Duan, Kunyan Cai, Han Ma, Jiaxi Cui, Jian Li, Patrick Cheong-Iao Pang, Yapeng Wang, Tao Tan

Figure 1 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mixtral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 2 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mixtral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 3 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mixtral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 4 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mixtral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Viaarxiv icon

Distance Guided Generative Adversarial Network for Explainable Binary Classifications

Dec 29, 2023
Xiangyu Xiong, Yue Sun, Xiaohong Liu, Wei Ke, Chan-Tong Lam, Jiangang Chen, Mingfeng Jiang, Mingwei Wang, Hui Xie, Tong Tong, Qinquan Gao, Hao Chen, Tao Tan

Viaarxiv icon

Aurora:Activating Chinese chat capability for Mistral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning

Dec 22, 2023
Rongsheng Wang, Haoming Chen, Ruizhe Zhou, Yaofei Duan, Kunyan Cai, Han Ma, Jiaxi Cui, Jian Li, Patrick Cheong-Iao Pang, Yapeng Wang, Tao Tan

Figure 1 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mistral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 2 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mistral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 3 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mistral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Figure 4 for Aurora:Activating Chinese chat capability for Mistral-8x7B sparse Mixture-of-Experts through Instruction-Tuning
Viaarxiv icon

A Parameterized Generative Adversarial Network Using Cyclic Projection for Explainable Medical Image Classification

Dec 07, 2023
Xiangyu Xiong, Yue Sun, Xiaohong Liu, Chan-Tong Lam, Tong Tong, Hao Chen, Qinquan Gao, Wei Ke, Tao Tan

Viaarxiv icon

Fine-Grained Unsupervised Cross-Modality Domain Adaptation for Vestibular Schwannoma Segmentation

Nov 25, 2023
Luyi Han, Tao Tan, Ritse Mann

Viaarxiv icon

Pseudo Label-Guided Data Fusion and Output Consistency for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Nov 17, 2023
Tao Wang, Yuanbin Chen, Xinlin Zhang, Yuanbo Zhou, Junlin Lan, Bizhe Bai, Tao Tan, Min Du, Qinquan Gao, Tong Tong

Viaarxiv icon

Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation

Aug 31, 2023
Yuanbin Chen, Tao Wang, Hui Tang, Longxuan Zhao, Ruige Zong, Tao Tan, Xinlin Zhang, Tong Tong

Figure 1 for Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 2 for Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 3 for Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Figure 4 for Dual-Decoder Consistency via Pseudo-Labels Guided Data Augmentation for Semi-Supervised Medical Image Segmentation
Viaarxiv icon