Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SFE-AI at SemEval-2022 Task 11: Low-Resource Named Entity Recognition using Large Pre-trained Language Models


May 29, 2022
Changyu Hou , Jun Wang , Yixuan Qiao , Peng Jiang , Peng Gao , Guotong Xie , Qizhi Lin , Xiaopeng Wang , Xiandi Jiang , Benqi Wang , Qifeng Xiao


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

PASH at TREC 2021 Deep Learning Track: Generative Enhanced Model for Multi-stage Ranking


May 24, 2022
Yixuan Qiao , Hao Chen , Yongquan Lai , Jun Wang , Tuozhen Liu , Xianbin Ye , Rui Fang , Peng Gao , Wenfeng Xie , Guotong Xie

* TREC 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Automatic Fine-grained Glomerular Lesion Recognition in Kidney Pathology


Mar 11, 2022
Yang Nan , Fengyi Li , Peng Tang , Guyue Zhang , Caihong Zeng , Guotong Xie , Zhihong Liu , Guang Yang

* 33 pages, 6 figures, accepted by the Pattern Recognition journal 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Simple Hash-Based Early Exiting Approach For Language Understanding and Generation


Mar 03, 2022
Tianxiang Sun , Xiangyang Liu , Wei Zhu , Zhichao Geng , Lingling Wu , Yilong He , Yuan Ni , Guotong Xie , Xuanjing Huang , Xipeng Qiu

* Accepted to Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

CandidateDrug4Cancer: An Open Molecular Graph Learning Benchmark on Drug Discovery for Cancer


Mar 02, 2022
Xianbin Ye , Ziliang Li , Fei Ma , Zongbi Yi , Pengyong Li , Jun Wang , Peng Gao , Yixuan Qiao , Guotong Xie

* Accepted by Workshop on Graph Learning Benchmarks, The Web Conference 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Superpixel-Based Building Damage Detection from Post-earthquake Very High Resolution Imagery Using Deep Neural Networks


Dec 22, 2021
Jun Wang , Zhoujing Li , Yixuan Qiao , Qiming Qin , Peng Gao , Guotong Xie


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Pairwise Half-graph Discrimination: A Simple Graph-level Self-supervised Strategy for Pre-training Graph Neural Networks


Oct 26, 2021
Pengyong Li , Jun Wang , Ziliang Li , Yixuan Qiao , Xianggen Liu , Fei Ma , Peng Gao , Seng Song , Guotong Xie

* accepted at IJCAI 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Multi-institutional Validation of Two-Streamed Deep Learning Method for Automated Delineation of Esophageal Gross Tumor Volume using planning-CT and FDG-PETCT


Oct 11, 2021
Xianghua Ye , Dazhou Guo , Chen-kan Tseng , Jia Ge , Tsung-Min Hung , Ping-Ching Pai , Yanping Ren , Lu Zheng , Xinli Zhu , Ling Peng , Ying Chen , Xiaohua Chen , Chen-Yu Chou , Danni Chen , Jiaze Yu , Yuzhen Chen , Feiran Jiao , Yi Xin , Lingyun Huang , Guotong Xie , Jing Xiao , Le Lu , Senxiang Yan , Dakai Jin , Tsung-Ying Ho

* 36 pages, 10 figures 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

SAME: Deformable Image Registration based on Self-supervised Anatomical Embeddings


Sep 23, 2021
Fengze Liu , Ke Yan , Adam Harrison , Dazhou Guo , Le Lu , Alan Yuille , Lingyun Huang , Guotong Xie , Jing Xiao , Xianghua Ye , Dakai Jin


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
>>