Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Guotong Xie

CBLUE: A Chinese Biomedical Language Understanding Evaluation Benchmark


Jul 06, 2021
Mosha Chen, Chuanqi Tan, Zhen Bi, Xiaozhuan Liang, Lei Li, Ningyu Zhang, Xin Shang, Kangping Yin, Jian Xu, Fei Huang, Luo Si, Yuan Ni, Guotong Xie, Zhifang Sui, Baobao Chang, Hui Zong, Zheng Yuan, Linfeng Li, Jun Yan, Hongying Zan, Kunli Zhang, Buzhou Tang, Qingcai Chen


  Access Paper or Ask Questions

Winner Team Mia at TextVQA Challenge 2021: Vision-and-Language Representation Learning with Pre-trained Sequence-to-Sequence Model


Jun 24, 2021
Yixuan Qiao, Hao Chen, Jun Wang, Yihao Chen, Xianbin Ye, Ziliang Li, Xianbiao Qi, Peng Gao, Guotong Xie

* Winner of TextVQA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Lesion Segmentation and RECIST Diameter Prediction via Click-driven Attention and Dual-path Connection


May 05, 2021
Youbao Tang, Ke Yan, Jinzheng Cai, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Weakly-Supervised Universal Lesion Segmentation with Regional Level Set Loss


May 03, 2021
Youbao Tang, Jinzheng Cai, Ke Yan, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Jingjing Lu, Gigin Lin, Le Lu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Semi-supervised Landmark Localization for X-ray Images using Few-shot Deep Adaptive Graph


Apr 29, 2021
Xiao-Yun Zhou, Bolin Lai, Weijian Li, Yirui Wang, Kang Zheng, Fakai Wang, Chihung Lin, Le Lu, Lingyun Huang, Mei Han, Guotong Xie, Jing Xiao, Kuo Chang-Fu, Adam Harrison, Shun Miao

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Subjective Ratings Using Auto-Decoded Deep Latent Embeddings


Apr 16, 2021
Bowen Li, Xinping Ren, Ke Yan, Le Lu, Guotong Xie, Jing Xiao, Dar-In Tai, Adam P. Harrison

* Main body includes 10 pages and 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for Bone Mineral Density Estimation in Hip X-ray Images


Mar 24, 2021
Kang Zheng, Yirui Wang, Xiaoyun Zhou, Fakai Wang, Le Lu, Chihung Lin, Lingyun Huang, Guotong Xie, Jing Xiao, Chang-Fu Kuo, Shun Miao


  Access Paper or Ask Questions

Learn molecular representations from large-scale unlabeled molecules for drug discovery


Dec 21, 2020
Pengyong Li, Jun Wang, Yixuan Qiao, Hao Chen, Yihuan Yu, Xiaojun Yao, Peng Gao, Guotong Xie, Sen Song


  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Active Learning for Instance Segmentation via Scoring Predictions


Dec 09, 2020
Jun Wang, Shaoguo Wen, Kaixing Chen, Jianghua Yu, Xin Zhou, Peng Gao, Changsheng Li, Guotong Xie

* 13 pages, 7 figures, accepted for presentation at BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

AutoRC: Improving BERT Based Relation Classification Models via Architecture Search


Sep 27, 2020
Wei Zhu, Xipeng Qiu, Yuan Ni, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions

AutoTrans: Automating Transformer Design via Reinforced Architecture Search


Sep 04, 2020
Wei Zhu, Xiaoling Wang, Xipeng Qiu, Yuan Ni, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Developing Knowledge-enhanced Chronic Disease Risk Prediction Models from Regional EHR Repositories


Jul 31, 2017
Jing Mei, Eryu Xia, Xiang Li, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions