Alert button
Picture for Zeyang Liu

Zeyang Liu

Alert button

Imagine, Initialize, and Explore: An Effective Exploration Method in Multi-Agent Reinforcement Learning

Feb 28, 2024
Zeyang Liu, Lipeng Wan, Xinrui Yang, Zhuoran Chen, Xingyu Chen, Xuguang Lan

Viaarxiv icon

Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning

Nov 22, 2022
Lipeng Wan, Zeyang Liu, Xingyu Chen, Xuguang Lan, Nanning Zheng

Figure 1 for Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 2 for Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 3 for Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning
Figure 4 for Greedy based Value Representation for Optimal Coordination in Multi-agent Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

SeSQL: Yet Another Large-scale Session-level Chinese Text-to-SQL Dataset

Aug 26, 2022
Saihao Huang, Lijie Wang, Zhenghua Li, Zeyang Liu, Chenhui Dou, Fukang Yan, Xinyan Xiao, Hua Wu, Min Zhang

Figure 1 for SeSQL: Yet Another Large-scale Session-level Chinese Text-to-SQL Dataset
Figure 2 for SeSQL: Yet Another Large-scale Session-level Chinese Text-to-SQL Dataset
Figure 3 for SeSQL: Yet Another Large-scale Session-level Chinese Text-to-SQL Dataset
Figure 4 for SeSQL: Yet Another Large-scale Session-level Chinese Text-to-SQL Dataset
Viaarxiv icon

POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling

Sep 07, 2021
Zeyang Liu, Ke Zhou, Jiaxin Mao, Max L. Wilson

Figure 1 for POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling
Figure 2 for POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling
Figure 3 for POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling
Figure 4 for POSSCORE: A Simple Yet Effective Evaluation of Conversational Search with Part of Speech Labelling
Viaarxiv icon

Meta-evaluation of Conversational Search Evaluation Metrics

Apr 27, 2021
Zeyang Liu, Ke Zhou, Max L. Wilson

Figure 1 for Meta-evaluation of Conversational Search Evaluation Metrics
Figure 2 for Meta-evaluation of Conversational Search Evaluation Metrics
Figure 3 for Meta-evaluation of Conversational Search Evaluation Metrics
Figure 4 for Meta-evaluation of Conversational Search Evaluation Metrics
Viaarxiv icon