Alert button
Picture for Zheni Zeng

Zheni Zeng

Alert button

ConPET: Continual Parameter-Efficient Tuning for Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 26, 2023
Chenyang Song, Xu Han, Zheni Zeng, Kuai Li, Chen Chen, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Tao Yang

Figure 1 for ConPET: Continual Parameter-Efficient Tuning for Large Language Models
Figure 2 for ConPET: Continual Parameter-Efficient Tuning for Large Language Models
Figure 3 for ConPET: Continual Parameter-Efficient Tuning for Large Language Models
Figure 4 for ConPET: Continual Parameter-Efficient Tuning for Large Language Models
Viaarxiv icon

Interactive Molecular Discovery with Natural Language

Add code
Bookmark button
Alert button
Jun 21, 2023
Zheni Zeng, Bangchen Yin, Shipeng Wang, Jiarui Liu, Cheng Yang, Haishen Yao, Xingzhi Sun, Maosong Sun, Guotong Xie, Zhiyuan Liu

Figure 1 for Interactive Molecular Discovery with Natural Language
Figure 2 for Interactive Molecular Discovery with Natural Language
Figure 3 for Interactive Molecular Discovery with Natural Language
Figure 4 for Interactive Molecular Discovery with Natural Language
Viaarxiv icon

Tool Learning with Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2023
Yujia Qin, Shengding Hu, Yankai Lin, Weize Chen, Ning Ding, Ganqu Cui, Zheni Zeng, Yufei Huang, Chaojun Xiao, Chi Han, Yi Ren Fung, Yusheng Su, Huadong Wang, Cheng Qian, Runchu Tian, Kunlun Zhu, Shihao Liang, Xingyu Shen, Bokai Xu, Zhen Zhang, Yining Ye, Bowen Li, Ziwei Tang, Jing Yi, Yuzhang Zhu, Zhenning Dai, Lan Yan, Xin Cong, Yaxi Lu, Weilin Zhao, Yuxiang Huang, Junxi Yan, Xu Han, Xian Sun, Dahai Li, Jason Phang, Cheng Yang, Tongshuang Wu, Heng Ji, Zhiyuan Liu, Maosong Sun

Figure 1 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 2 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 3 for Tool Learning with Foundation Models
Figure 4 for Tool Learning with Foundation Models
Viaarxiv icon

A Roadmap for Big Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Figure 1 for A Roadmap for Big Model
Figure 2 for A Roadmap for Big Model
Figure 3 for A Roadmap for Big Model
Figure 4 for A Roadmap for Big Model
Viaarxiv icon

CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2021
Yuan Yao, Qingxiu Dong, Jian Guan, Boxi Cao, Zhengyan Zhang, Chaojun Xiao, Xiaozhi Wang, Fanchao Qi, Junwei Bao, Jinran Nie, Zheni Zeng, Yuxian Gu, Kun Zhou, Xuancheng Huang, Wenhao Li, Shuhuai Ren, Jinliang Lu, Chengqiang Xu, Huadong Wang, Guoyang Zeng, Zile Zhou, Jiajun Zhang, Juanzi Li, Minlie Huang, Rui Yan, Xiaodong He, Xiaojun Wan, Xin Zhao, Xu Sun, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Xianpei Han, Erhong Yang, Zhifang Sui, Maosong Sun

Figure 1 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 2 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 3 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Figure 4 for CUGE: A Chinese Language Understanding and Generation Evaluation Benchmark
Viaarxiv icon

Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jul 28, 2021
Mengdi Li, Cornelius Weber, Matthias Kerzel, Jae Hee Lee, Zheni Zeng, Zhiyuan Liu, Stefan Wermter

Figure 1 for Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction
Figure 2 for Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction
Figure 3 for Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction
Figure 4 for Robotic Occlusion Reasoning for Efficient Object Existence Prediction
Viaarxiv icon

Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 19, 2020
Zheni Zeng, Chaojun Xiao, Yuan Yao, Ruobing Xie, Zhiyuan Liu, Fen Lin, Leyu Lin, Maosong Sun

Figure 1 for Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect
Figure 2 for Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect
Figure 3 for Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect
Figure 4 for Knowledge Transfer via Pre-training for Recommendation: A Review and Prospect
Viaarxiv icon

SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 16, 2020
Yanru Huang, Feiyu Zhu, Zheni Zeng, Xi Qiu, Yuan Shen, Jianan Wu

Figure 1 for SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking
Figure 2 for SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking
Figure 3 for SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking
Figure 4 for SQE: a Self Quality Evaluation Metric for Parameters Optimization in Multi-Object Tracking
Viaarxiv icon