Alert button
Picture for Yu Gu

Yu Gu

Alert button

Probabilistically Informed Robot Object Search with Multiple Regions

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 05, 2024
Matthew Collins, Jared J. Beard, Nicholas Ohi, Yu Gu

Viaarxiv icon

Design of Stickbug: a Six-Armed Precision Pollination Robot

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 04, 2024
Trevor Smith, Madhav Rijal, Christopher Tatsch, R. Michael Butts, Jared Beard, R. Tyler Cook, Andy Chu, Jason Gross, Yu Gu

Viaarxiv icon

Training Small Multimodal Models to Bridge Biomedical Competency Gap: A Case Study in Radiology Imaging

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 20, 2024
Juan Manuel Zambrano Chaves, Shih-Cheng Huang, Yanbo Xu, Hanwen Xu, Naoto Usuyama, Sheng Zhang, Fei Wang, Yujia Xie, Mahmoud Khademi, Ziyi Yang, Hany Awadalla, Julia Gong, Houdong Hu, Jianwei Yang, Chunyuan Li, Jianfeng Gao, Yu Gu, Cliff Wong, Mu Wei, Tristan Naumann, Muhao Chen, Matthew P. Lungren, Serena Yeung-Levy, Curtis P. Langlotz, Sheng Wang, Hoifung Poon

Figure 1 for Training Small Multimodal Models to Bridge Biomedical Competency Gap: A Case Study in Radiology Imaging
Figure 2 for Training Small Multimodal Models to Bridge Biomedical Competency Gap: A Case Study in Radiology Imaging
Figure 3 for Training Small Multimodal Models to Bridge Biomedical Competency Gap: A Case Study in Radiology Imaging
Figure 4 for Training Small Multimodal Models to Bridge Biomedical Competency Gap: A Case Study in Radiology Imaging
Viaarxiv icon

Middleware for LLMs: Tools Are Instrumental for Language Agents in Complex Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 22, 2024
Yu Gu, Yiheng Shu, Hao Yu, Xiao Liu, Yuxiao Dong, Jie Tang, Jayanth Srinivasa, Hugo Latapie, Yu Su

Viaarxiv icon

LegalDuet: Learning Effective Representations for Legal Judgment Prediction through a Dual-View Legal Clue Reasoning

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 27, 2024
Pengjie Liu, Zhenghao Liu, Xiaoyuan Yi, Liner Yang, Shuo Wang, Yu Gu, Ge Yu, Xing Xie, Shuang-hua Yang

Viaarxiv icon

LR-CNN: Lightweight Row-centric Convolutional Neural Network Training for Memory Reduction

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 21, 2024
Zhigang Wang, Hangyu Yang, Ning Wang, Chuanfei Xu, Jie Nie, Zhiqiang Wei, Yu Gu, Ge Yu

Viaarxiv icon

Foundation Models for Biomedical Image Segmentation: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 15, 2024
Ho Hin Lee, Yu Gu, Theodore Zhao, Yanbo Xu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Cliff Wong, Mu Wei, Bennett A. Landman, Yuankai Huo, Alberto Santamaria-Pang, Hoifung Poon

Viaarxiv icon

Bringing Back the Context: Camera Trap Species Identification as Link Prediction on Multimodal Knowledge Graphs

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 08, 2024
Vardaan Pahuja, Weidi Luo, Yu Gu, Cheng-Hao Tu, Hong-You Chen, Tanya Berger-Wolf, Charles Stewart, Song Gao, Wei-Lun Chao, Yu Su

Viaarxiv icon

Multichannel AV-wav2vec2: A Framework for Learning Multichannel Multi-Modal Speech Representation

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 07, 2024
Qiushi Zhu, Jie Zhang, Yu Gu, Yuchen Hu, Lirong Dai

Viaarxiv icon