Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

FPT: Improving Prompt Tuning Efficiency via Progressive Training


Nov 13, 2022
Yufei Huang, Yujia Qin, Huadong Wang, Yichun Yin, Maosong Sun, Zhiyuan Liu, Qun Liu

Add code

* Findings of EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Mode Connectivity for Pre-trained Language Models


Oct 25, 2022
Yujia Qin, Cheng Qian, Jing Yi, Weize Chen, Yankai Lin, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

Add code

* EMNLP 2022, main conference 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Different Tunes Played with Equal Skill: Exploring a Unified Optimization Subspace for Delta Tuning


Oct 24, 2022
Jing Yi, Weize Chen, Yujia Qin, Yankai Lin, Ning Ding, Xu Han, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jie Zhou

Add code

* Findings of EMNLP 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ProQA: Structural Prompt-based Pre-training for Unified Question Answering


May 09, 2022
Wanjun Zhong, Yifan Gao, Ning Ding, Yujia Qin, Zhiyuan Liu, Ming Zhou, Jiahai Wang, Jian Yin, Nan Duan

Add code

* NAACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Roadmap for Big Model


Apr 02, 2022
Sha Yuan, Hanyu Zhao, Shuai Zhao, Jiahong Leng, Yangxiao Liang, Xiaozhi Wang, Jifan Yu, Xin Lv, Zhou Shao, Jiaao He, Yankai Lin, Xu Han, Zhenghao Liu, Ning Ding, Yongming Rao, Yizhao Gao, Liang Zhang, Ming Ding, Cong Fang, Yisen Wang, Mingsheng Long, Jing Zhang, Yinpeng Dong, Tianyu Pang, Peng Cui, Lingxiao Huang, Zheng Liang, Huawei Shen, Hui Zhang, Quanshi Zhang, Qingxiu Dong, Zhixing Tan, Mingxuan Wang, Shuo Wang, Long Zhou, Haoran Li, Junwei Bao, Yingwei Pan, Weinan Zhang, Zhou Yu, Rui Yan, Chence Shi, Minghao Xu, Zuobai Zhang, Guoqiang Wang, Xiang Pan, Mengjie Li, Xiaoyu Chu, Zijun Yao, Fangwei Zhu, Shulin Cao, Weicheng Xue, Zixuan Ma, Zhengyan Zhang, Shengding Hu, Yujia Qin, Chaojun Xiao, Zheni Zeng, Ganqu Cui, Weize Chen, Weilin Zhao, Yuan Yao, Peng Li, Wenzhao Zheng, Wenliang Zhao, Ziyi Wang, Borui Zhang, Nanyi Fei, Anwen Hu, Zenan Ling, Haoyang Li, Boxi Cao, Xianpei Han, Weidong Zhan, Baobao Chang, Hao Sun, Jiawen Deng, Chujie Zheng, Juanzi Li, Lei Hou, Xigang Cao, Jidong Zhai, Zhiyuan Liu, Maosong Sun, Jiwen Lu, Zhiwu Lu, Qin Jin, Ruihua Song, Ji-Rong Wen, Zhouchen Lin, Liwei Wang, Hang Su, Jun Zhu, Zhifang Sui, Jiajun Zhang, Yang Liu, Xiaodong He, Minlie Huang, Jian Tang, Jie Tang

Add code

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:2107.06499 by other authors 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Delta Tuning: A Comprehensive Study of Parameter Efficient Methods for Pre-trained Language Models


Mar 15, 2022
Ning Ding, Yujia Qin, Guang Yang, Fuchao Wei, Zonghan Yang, Yusheng Su, Shengding Hu, Yulin Chen, Chi-Min Chan, Weize Chen, Jing Yi, Weilin Zhao, Xiaozhi Wang, Zhiyuan Liu, Hai-Tao Zheng, Jianfei Chen, Yang Liu, Jie Tang, Juanzi Li, Maosong Sun

Add code

* 49 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ELLE: Efficient Lifelong Pre-training for Emerging Data


Mar 12, 2022
Yujia Qin, Jiajie Zhang, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

Add code

* Findings of ACL 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

On Transferability of Prompt Tuning for Natural Language Understanding


Nov 12, 2021
Yusheng Su, Xiaozhi Wang, Yujia Qin, Chi-Min Chan, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Peng Li, Juanzi Li, Lei Hou, Maosong Sun, Jie Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploring Low-dimensional Intrinsic Task Subspace via Prompt Tuning


Oct 15, 2021
Yujia Qin, Xiaozhi Wang, Yusheng Su, Yankai Lin, Ning Ding, Zhiyuan Liu, Juanzi Li, Lei Hou, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

Add code


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>