Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yujia Qin

Knowledge Inheritance for Pre-trained Language Models


May 28, 2021
Yujia Qin, Yankai Lin, Jing Yi, Jiajie Zhang, Xu Han, Zhengyan Zhang, Yusheng Su, Zhiyuan Liu, Peng Li, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

ERICA: Improving Entity and Relation Understanding for Pre-trained Language Models via Contrastive Learning


Dec 30, 2020
Yujia Qin, Yankai Lin, Ryuichi Takanobu, Zhiyuan Liu, Peng Li, Heng Ji, Minlie Huang, Maosong Sun, Jie Zhou

* preprint 

  Access Paper or Ask Questions

CPM: A Large-scale Generative Chinese Pre-trained Language Model


Dec 01, 2020
Zhengyan Zhang, Xu Han, Hao Zhou, Pei Ke, Yuxian Gu, Deming Ye, Yujia Qin, Yusheng Su, Haozhe Ji, Jian Guan, Fanchao Qi, Xiaozhi Wang, Yanan Zheng, Guoyang Zeng, Huanqi Cao, Shengqi Chen, Daixuan Li, Zhenbo Sun, Zhiyuan Liu, Minlie Huang, Wentao Han, Jie Tang, Juanzi Li, Xiaoyan Zhu, Maosong Sun


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Annotate: Modularizing Data Augmentation for Text Classifiers with Natural Language Explanations


Nov 07, 2019
Ziqi Wang, Yujia Qin, Wenxuan Zhou, Jun Yan, Qinyuan Ye, Leonardo Neves, Zhiyuan Liu, Xiang Ren

* 16 pages, 7 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Annotate: Modularizing Data Augmentation for TextClassifiers with Natural Language Explanations


Nov 04, 2019
Ziqi Wang, Yujia Qin, Wenxuan Zhou, Jun Yan, Qinyuan Ye, Leonardo Neves, Zhiyuan Liu, Xiang Ren

* 16 pages, 7 figures, 13 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Recurrent Neural Networks with Sememes


Oct 20, 2019
Yujia Qin, Fanchao Qi, Sicong Ouyang, Zhiyuan Liu, Cheng Yang, Yasheng Wang, Qun Liu, Maosong Sun

* 8 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions