Alert button
Picture for Zhenhui Li

Zhenhui Li

Alert button

CBLab: Scalable Traffic Simulation with Enriched Data Supporting

Oct 03, 2022
Chumeng Liang, Zherui Huang, Yicheng Liu, Zhanyu Liu, Guanjie Zheng, Hanyuan Shi, Yuhao Du, Fuliang Li, Zhenhui Li

Figure 1 for CBLab: Scalable Traffic Simulation with Enriched Data Supporting
Figure 2 for CBLab: Scalable Traffic Simulation with Enriched Data Supporting
Figure 3 for CBLab: Scalable Traffic Simulation with Enriched Data Supporting
Figure 4 for CBLab: Scalable Traffic Simulation with Enriched Data Supporting
Viaarxiv icon

Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling

Jun 22, 2021
Hua Wei, Deheng Ye, Zhao Liu, Hao Wu, Bo Yuan, Qiang Fu, Wei Yang, Zhenhui Li

Figure 1 for Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling
Figure 2 for Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling
Figure 3 for Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling
Figure 4 for Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling
Viaarxiv icon

Learning to Route via Theory-Guided Residual Network

May 26, 2021
Chang Liu, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

Figure 1 for Learning to Route via Theory-Guided Residual Network
Figure 2 for Learning to Route via Theory-Guided Residual Network
Figure 3 for Learning to Route via Theory-Guided Residual Network
Figure 4 for Learning to Route via Theory-Guided Residual Network
Viaarxiv icon

Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning

May 20, 2021
Guanjie Zheng, Hanyang Liu, Kai Xu, Zhenhui Li

Figure 1 for Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning
Figure 2 for Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning
Figure 3 for Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning
Figure 4 for Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning
Viaarxiv icon

Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data

Mar 22, 2021
Hua Wei, Chacha Chen, Chang Liu, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

Figure 1 for Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data
Figure 2 for Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data
Figure 3 for Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data
Figure 4 for Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data
Viaarxiv icon

Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction

Dec 31, 2020
Hongjian Wang, Qi Li, Lanbo Zhang, Yue Lu, Steven Yoo, Srinivas Vadrevu, Zhenhui Li

Figure 1 for Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction
Figure 2 for Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction
Figure 3 for Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction
Figure 4 for Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction
Viaarxiv icon

Online Structured Meta-learning

Oct 22, 2020
Huaxiu Yao, Yingbo Zhou, Mehrdad Mahdavi, Zhenhui Li, Richard Socher, Caiming Xiong

Figure 1 for Online Structured Meta-learning
Figure 2 for Online Structured Meta-learning
Figure 3 for Online Structured Meta-learning
Figure 4 for Online Structured Meta-learning
Viaarxiv icon

Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records

Aug 01, 2020
Jiatu Shi, Huaxiu Yao, Xian Wu, Tong Li, Zedong Lin, Tengfei Wang, Binqiang Zhao, Zhenhui Li

Figure 1 for Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Figure 2 for Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Figure 3 for Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Figure 4 for Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records
Viaarxiv icon

Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning

Jul 26, 2020
Huaxiu Yao, Longkai Huang, Ying Wei, Li Tian, Junzhou Huang, Zhenhui Li

Figure 1 for Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning
Figure 2 for Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning
Figure 3 for Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning
Figure 4 for Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning
Viaarxiv icon