Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Zhenhui Li

Boosting Offline Reinforcement Learning with Residual Generative Modeling


Jun 22, 2021
Hua Wei, Deheng Ye, Zhao Liu, Hao Wu, Bo Yuan, Qiang Fu, Wei Yang, Zhenhui Li

* Accepted by IJCAI 2021, appendix included, 9 pages, 4 figures, 2 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Route via Theory-Guided Residual Network


May 26, 2021
Chang Liu, Guanjie Zheng, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Objective-aware Traffic Simulation via Inverse Reinforcement Learning


May 20, 2021
Guanjie Zheng, Hanyang Liu, Kai Xu, Zhenhui Li

* Accepted for publication by IJCAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Simulate on Sparse Trajectory Data


Mar 22, 2021
Hua Wei, Chacha Chen, Chang Liu, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

* Accepted by ECML-PKDD 2020, Best Applied Data Science Paper. 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Automatic Historical Feature Generation through Tree-based Method in Ads Prediction


Dec 31, 2020
Hongjian Wang, Qi Li, Lanbo Zhang, Yue Lu, Steven Yoo, Srinivas Vadrevu, Zhenhui Li

* 7 pages, KDD'19 AutoML Workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Online Structured Meta-learning


Oct 22, 2020
Huaxiu Yao, Yingbo Zhou, Mehrdad Mahdavi, Zhenhui Li, Richard Socher, Caiming Xiong

* Accepted by NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Relation-aware Meta-learning for Market Segment Demand Prediction with Limited Records


Aug 01, 2020
Jiatu Shi, Huaxiu Yao, Xian Wu, Tong Li, Zedong Lin, Tengfei Wang, Binqiang Zhao, Zhenhui Li

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Don't Overlook the Support Set: Towards Improving Generalization in Meta-learning


Jul 26, 2020
Huaxiu Yao, Longkai Huang, Ying Wei, Li Tian, Junzhou Huang, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Simulate Human Movement


Mar 03, 2020
Hua Wei, Zhenhui Li

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Probabilistic Simulator of Spatial Demand for Product Allocation


Jan 09, 2020
Porter Jenkins, Hua Wei, J. Stockton Jenkins, Zhenhui Li

* 8 pages, The AAAI-20 Workshop on Intelligent Process Automation 

  Access Paper or Ask Questions

Automated Relational Meta-learning


Jan 03, 2020
Huaxiu Yao, Xian Wu, Zhiqiang Tao, Yaliang Li, Bolin Ding, Ruirui Li, Zhenhui Li

* Accepted by ICLR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Few-Shot Knowledge Graph Completion


Nov 26, 2019
Chuxu Zhang, Huaxiu Yao, Chao Huang, Meng Jiang, Zhenhui Li, Nitesh V. Chawla


  Access Paper or Ask Questions

Graph Few-shot Learning via Knowledge Transfer


Oct 07, 2019
Huaxiu Yao, Chuxu Zhang, Ying Wei, Meng Jiang, Suhang Wang, Junzhou Huang, Nitesh V. Chawla, Zhenhui Li

* Accepted by NeurIPS 2019 GRL workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Targeted Source Detection for Environmental Data


Aug 29, 2019
Guanjie Zheng, Mengqi Liu, Tao Wen, Hongjian Wang, Huaxiu Yao, Susan L. Brantley, Zhenhui Li

* 8 pages, 4 figures, 1 table 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchically Structured Meta-learning


May 13, 2019
Huaxiu Yao, Ying Wei, Junzhou Huang, Zhenhui Li

* Accepted by ICML 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CityFlow: A Multi-Agent Reinforcement Learning Environment for Large Scale City Traffic Scenario


May 13, 2019
Huichu Zhang, Siyuan Feng, Chang Liu, Yaoyao Ding, Yichen Zhu, Zihan Zhou, Weinan Zhang, Yong Yu, Haiming Jin, Zhenhui Li

* WWW 2019 Demo Paper 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Phase Competition for Traffic Signal Control


May 12, 2019
Guanjie Zheng, Yuanhao Xiong, Xinshi Zang, Jie Feng, Hua Wei, Huichu Zhang, Yong Li, Kai Xu, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

Diagnosing Reinforcement Learning for Traffic Signal Control


May 12, 2019
Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Nan Xu, Hua Wei, Zhengyao Yu, Vikash Gayah, Kai Xu, Zhenhui Li


  Access Paper or Ask Questions

CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control


May 11, 2019
Hua Wei, Nan Xu, Huichu Zhang, Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Chacha Chen, Weinan Zhang, Yanmin Zhu, Kai Xu, Zhenhui Li

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Survey on Traffic Signal Control Methods


Apr 17, 2019
Hua Wei, Guanjie Zheng, Vikash Gayah, Zhenhui Li

* 30 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning from Multiple Cities: A Meta-Learning Approach for Spatial-Temporal Prediction


Jan 24, 2019
Huaxiu Yao, Yiding Liu, Ying Wei, Xianfeng Tang, Zhenhui Li

* Accepted by WWW 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting Spatial-Temporal Similarity: A Deep Learning Framework for Traffic Prediction


Nov 03, 2018
Huaxiu Yao, Xianfeng Tang, Hua Wei, Guanjie Zheng, Zhenhui Li

* Accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Outliers in Data with Correlated Measures


Aug 26, 2018
Yu-Hsuan Kuo, Zhenhui Li, Daniel Kifer

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-View Spatial-Temporal Network for Taxi Demand Prediction


Feb 27, 2018
Huaxiu Yao, Fei Wu, Jintao Ke, Xianfeng Tang, Yitian Jia, Siyu Lu, Pinghua Gong, Jieping Ye, Zhenhui Li

* AAAI 2018 paper 

  Access Paper or Ask Questions

A Simple Baseline for Travel Time Estimation using Large-Scale Trip Data


Dec 28, 2015
Hongjian Wang, Zhenhui Li, Yu-Hsuan Kuo, Dan Kifer

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Generalized Fisher Score for Feature Selection


Feb 14, 2012
Quanquan Gu, Zhenhui Li, Jiawei Han


  Access Paper or Ask Questions