Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

SM+: Refined Scale Match for Tiny Person DetectionNan Jiang , Xuehui Yu , Xiaoke Peng , Yuqi Gong , Zhenjun Han

* 5 pages, 2 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Effective Fusion Factor in FPN for Tiny Object DetectionYuqi Gong , Xuehui Yu , Yao Ding , Xiaoke Peng , Jian Zhao , Zhenjun Han

* accepted by WACV2021 

   Access Paper or Ask Questions

The 1st Tiny Object Detection Challenge:Methods and ResultsXuehui Yu , Zhenjun Han , Yuqi Gong , Nan Jiang , Jian Zhao , Qixiang Ye , Jie Chen , Yuan Feng , Bin Zhang , Xiaodi Wang , Ying Xin , Jingwei Liu , Mingyuan Mao , Sheng Xu , Baochang Zhang , Shumin Han , Cheng Gao , Wei Tang , Lizuo Jin , Mingbo Hong , Yuchao Yang , Shuiwang Li , Huan Luo , Qijun Zhao , Humphrey Shi

* ECCV2020 Workshop on Real-world Computer Vision from Inputs with Limited Quality (RLQ) and Tiny Object Detection Challenge 

   Access Paper or Ask Questions

Scale Match for Tiny Person DetectionXuehui Yu , Yuqi Gong , Nan Jiang , Qixiang Ye , Zhenjun Han

* accepted by WACV2020 

   Access Paper or Ask Questions